Finale overzicht van websites met informatie over lopende klinische studies

Websites met gezondheidsinformatie bieden een kans om klinische studies meer zichtbaar te maken en op die manier het aantal deelnemende patiënten in de studies te verhogen. De DCRF werkgroep Werving proefpersonen heeft daarom een inventarisatie gemaakt van websites die informatie tonen over lopend klinisch onderzoek, waar patiënten als proefpersoon voor nodig zijn. De leden van…