Handreiking elektronische toestemmingsverlening

Elektronische toestemmingsverlening m.i.v. 1 juli 2022 onder voorwaarden mogelijk. Handreiking van de CCMO/NVMETC voor de beoordeling van elektronische toestemmingverlening voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek gereed. Op 1 juli 2022 treedt de gewijzigde WMO in werking (Wet van 16 februari 2022 houdende wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie…