De Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO) – Download hier de VGO

Checklist lokale uitvoerbaarheid – Download de checklist hier

Positiedocument ‘Remote Source Data Verificatie (rSDV)’ – Download hier

Toelichting op rapporten MasterPlan (het is aanbevolen dit document eerst te lezen)