De Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO) – Download hier de VGO

Checklist lokale uitvoerbaarheid – Download de checklist hier

Procedure Lokale HaalbaarheidDownload hier de procedure Lokale Haalbaarheid

dcrf-online-ectr

Best PracticesDownload hier de best practices

Positiedocument ‘Remote Source Data Verificatie (rSDV)’ – Download hier

Wetenschap@gelre magazine, voorjaar 2017, pag 16 – 17, Nieuwe behandelingen eerder bij de patiënt, dankzij EU verordening 536/ 2014

Medisch Oncoloog, oktober 2017, pag 22 – 24, Nieuwe EU-wetgeving voor onderzoek met geneesmiddelen

Toelichting op rapporten MasterPlan (het is aanbevolen dit document eerst te lezen)