Frits Lekkerkerker is momenteel voorzitter van de NVMETC, de koepelvereniging van Medisch Ethische Toetsings Commissies. Hij is ook voorzitter van de METC Twente en van de DCTF werkgroep nWMO toetsing voor geneesmiddelen studies waarbij de farmaceutische industrie actief is betrokken.

Hij is opgeleid als internist-klinisch farmacoloog en heeft als zodanig vele jaren klinische ervaring. Nadien is hij 16 jaar voorzitter geweest van het College ter Beoordeling Geneesmiddelen en heeft Nederland vertegenwoordigd in Europa gremia (CHMP/EMA). Momenteel is hij actief als consultant en lid van de Advisory Board van NDA Group. In die hoedanigheid adviseert hij over problemen bij de Europese registratie van geneesmiddelen.