Martine Swarttouw-Dunning (1978) is als coördinator van het wetenschapsbureau werkzaam bij het Ikazia ziekenhuis te Rotterdam. Zij studeerde Beleid- en Management in de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit en begon haar loopbaan als beleidsadviseur voor de Raad van Bestuur van het Franciscus Gasthuis. Daarna vervulde zij de rol van directiesecretaris bij een familiebedrijf in de food-industrie. Het werken in het bedrijfsleven heeft haar blik verruimd, maar toch besloot zij terug te gaan naar de gezondheidszorg. Zij wilde een bijdrage leveren aan het verbeteren van de levenskwaliteit van patiënten. Wetenschappelijk onderzoek vervult hierin een belangrijke rol. Binnen haar huidige baan vertaalt zij relevante wet- en regelgeving naar efficiënt en uitvoerbaar beleid op de werkvloer. Als coördinator van het wetenschapsbureau adviseert zij onderzoekers, researchcoördinatoren en directie.