“We hebben een gemeenschappelijk probleem: de beschikbaarheid van mensen die mee willen doen aan een studie!”

Maak kennis met de DCRF-bestuursleden Hannie Bonink en Carla Vos

De DCRF kent een Algemeen en een Dagelijks bestuur. De leden van het Algemeen bestuur zijn vertegenwoordigers van de bij de DCRF aangesloten koepels. De leden van het Dagelijks bestuur hebben zitting op persoonlijke titel. In hun eigen dagelijks leven komen ze elkaar wellicht niet heel vaak tegen en toch werken ze samen voor de DCRF.

Wie zijn deze bestuursleden en wat drijft hen om samen te werken in DCRF-verband?

 

Maak nu kennis met Hannie Bonink, vertegenwoordiger van ZonMw in het Algemeen bestuur van de DCRF en Carla Vos, vertegenwoordiger van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) eveneens in het Algemeen bestuur. Hannie is Directeur programma’s bij ZonMw en Carla is Hoofd Kennis & Beleid bij de VIG.

 

In een aantal korte video’s bespreken ze diverse onderwerpen, van belemmeringen bij het werven van proefpersonen, een goede infrastructuur voor data-analyses tot financiering van klinisch onderzoek. Al pratende zien ze heel veel overeenkomsten tussen hun ogenschijnlijk zo verschillende werkvelden.

De video’s zijn kort, en lenen zich dus prima om even tussen drukke bezigheden door te kijken.

 

Belemmeringen bij werving proefpersoon: alleen de AVG?

Hannie Bonink en Carla Vos constateren dat er bij de uitvoering van klinisch onderzoek een centraal probleem is: de beschikbaarheid van proefpersonen. Hannie Bonink geeft aan dat 75% van de onderzoeken die ZonMw financiert, uitloopt omdat het aantal benodigde patiënten niet op tijd ingesloten kan worden. Carla en Hannie bespreken de knelpunten, waaronder de recente invoering van de AVG, en mogelijke oplossingen.

Belemmeringen bij werving proefpersoon: alleen de AVG?

Belemmeringen bij werving: informatievoorziening aan patiënten

Hannie Bonink en Carla Vos bespreken de informatievoorziening over klinisch onderzoek voor patiënten. Dit is een van de voornaamste knelpunten bij het werven van proefpersonen. De informatievoorziening kan in hun ogen onder meer verbeteren door het creëren van een centraal punt waar artsen en patiënten informatie kunnen vinden over lopende onderzoeken, die ook voor patiënten begrijpelijk is. Tevens zien ze het gebrek aan tijd om tijdens het spreekuur een onderzoek goed met een potentiele proefpersoon te kunnen bespreken, als een grote belemmering voor het succesvol vinden van geschikte proefpersonen.

Belemmeringen bij werving: informatievoorziening aan patiënten

Infrastructuur voor data-analyses

Hannie Bonink en Carla Vos bespreken de noodzaak van het opzetten van een goede infrastructuur voor het verzamelen en opslaan van medische onderzoeks- en real life-data. De huidige versnipperende manier van het opzetten van vaak tijdelijke registers draagt niet bij aan verbetering van de zorg. Een goede data-infrastructuur kan enerzijds behulpzaam zijn bij het werven van proefpersonen en anderzijds bij het volgen van de veiligheid en effectiviteit van – medicamenteuze – behandelingen, nadat deze beschikbaar zijn gekomen.

Infrastructuur voor data-analyses

 

Financiering en verandering van geneesmiddelenonderzoek in Nederland

Hannie Bonink en Carla Vos belichten ieder vanuit hun eigen werkveld de financiering van klinisch onderzoek in Nederland. Ze constateren allebei dat er een verschuiving optreedt van onderzoek in grote trials, waar veel centra aan deelnemen en waar grote aantallen patiënten als proefpersoon voor gezocht werden, naar kleinere onderzoeken met minder proefpersonen. Ook ervaren ze allebei dat het opzetten en uitvoeren in Nederland duurder is dan in andere landen. Dit heeft een negatief effect op het aantal studies dat in ons land uitgevoerd kan worden.

Financiering en verandering van geneesmiddelenonderzoek in Nederland