“De kwaliteit van onze onderzoekers, staat op een hoog plan!”

Maak kennis met de DCRF bestuursleden Henk Kamsteeg en Peter Paul van Benthem

De DCRF kent een Algemeen en een Dagelijks bestuur. De leden van het Algemeen bestuur zijn vertegenwoordigers van de bij de DCRF aangesloten koepels. De leden van het Dagelijks bestuur hebben zitting op persoonlijke titel. In hun eigen dagelijks leven komen ze elkaar wellicht niet heel vaak tegen en toch werken ze samen voor de DCRF.

Wie zijn deze bestuursleden en wat drijft hen om samen te werken in DCRF-verband?

Maak nu kennis met Henk Kamsteeg, voorzitter van de DCRF, en Peter Paul van Benthem, vertegenwoordiger van de Federatie Medisch Specialisten (Federatie) in het Algemeen Bestuur van de DCRF, die in een aantal korte video’s met elkaar is gesprek zijn.

Henk is in zijn dagelijks leven Global Head Early Development Janssen Biologics, en Peter Paul is hoogleraar KNO-heelkunde in het LUMC, en bestuurslid bij de Federatie. Hij is tevens voorzitter van de Raad Wetenschap& Innovatie bij de Federatie.

In hun gesprek komen diverse onderwerpen aan de orde, van het ontstaan van de DCRF, betrokkenheid van patiënten tot het voordeel van de DCRF voor haar koepels. In Concurrentiepositie bespreken ze de punten die ons land als onderzoeksland aantrekkelijk maken voor opdrachtgevers van klinisch onderzoek. Henk roemt daarin de infrastructuur van onze zorg en de kwaliteit van de onderzoekers. Peter Paul op zijn beurt, vertelt in De voordelen van de DCRF voor de aangesloten koepels over het nut van de informatievoorziening van de DCRF naar de achterban van de FMS, over onder meer de ECTR.

De video’s zijn kort, en lenen zich dus prima om even tussen drukke bezigheden door te kijken.

Het ontstaan van de DCRF en de waarde van investigator-initiated onderzoek

Henk Kamsteeg en Peter-Paul van Benthem spreken over het ontstaan van de DCRF, en de waarde van investigator initiated onderzoek voor al het onderzoek in Nederland.

 

Het ontstaan van de DCRF en de waarde van investigator-initiated onderzoek

Wat de DCRF al heeft opgeleverd?

Henk Kamsteeg en Peter-Paul van Benthem spreken over de unieke positie van de DCRF die ontstaan is door alle partijen die bij klinisch onderzoek betrokken zijn, met elkaar te verbinden. Ook komen de resultaten van deze samenwerking aan de orde. Zo is er sinds het ontstaan van de DCRF gewerkt aan een standaard contract voor klinisch onderzoek en een standaard model voor de patiënteninformatie.

Sinds de opname is ook de Patiëntenfederatie toegetreden tot de DCRF. Zie hier een overzicht van alle bij de DCRF aangesloten partijen.

Wat de DCRF al heeft opgeleverd?

Patiëntenparticipatie

Henk Kamsteeg en Peter-Paul van Benthem spreken over de unieke positie van de DCRF die ontstaan is door alle partijen die bij klinisch onderzoek betrokken zijn, met elkaar te verbinden.

 

Patiëntenparticipatie

Concurrentiepositie Nederland

Henk Kamsteeg en Peter Paul van Benthem over:

  • de aantrekkelijkheid van Nederland voor het uitvoeren van klinisch onderzoek;
  • hoe de hoge zorgstandaard in NL effect heeft op het type onderzoek dat we hier kunnen doen.

Concurrentiepositie Nederland

Regelgeving

Henk Kamsteeg en Peter-Paul van Benthem over de knelpunten voor klinisch onderzoek als gevolg van de regelgeving in Nederland. Ze spreken onder meer over hoe regelgeving in Nederland de ontwikkeling van gentherapie in de weg zit.

Regelgeving

De voordelen van de DCRF voor de aangesloten koepels

Henk Kamsteeg en Peter Paul van Benthem over waarom het voor de koepels voordelen heeft betrokken te zijn bij de DCRF.

De voordelen van de DCRF voor de aangesloten koepels