“De ECTR heeft ons wakker geschud!”

Maak kennis met de DCRF-bestuursleden Bart Scheerder en Joost Keers

De DCRF kent een Algemeen en een Dagelijks bestuur. De leden van het Algemeen bestuur zijn vertegenwoordigers van de bij de DCRF aangesloten koepels. De leden van het Dagelijks bestuur hebben zitting op persoonlijke titel. In hun eigen dagelijks leven komen ze elkaar wellicht niet heel vaak tegen en toch werken ze samen voor de DCRF.

Wie zijn deze bestuursleden en wat drijft hen om samen te werken in DCRF-verband?

Maak nu kennis met Bart Scheerder, vertegenwoordiger van de ACRON in het Algemeen bestuur en Joost Keers, lid van het Dagelijks bestuur van de DCRF, die in een aantal korte video’s met elkaar is gesprek zijn.

Bart is werkzaam bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) voor Internationalisering en Publiek Private Samenwerkingen. Daarnaast is hij voorzitter van de ACRON en vanuit die positie is hij lid van het Algemeen bestuur van de DCRF.

Joost Keers is Hoofd van het Wetenschappelijk Instituut van het Martini Ziekenhuis in Groningen. Hij heeft op persoonlijke titel zitting in het Dagelijks bestuur.

De twee Groningers bespreken diverse onderwerpen: de ECTR, de rol van het wetenschapsbureau, digitalisering en patiëntenparticipatie. Uiteraard hebben ze het ook over de toegevoegde waarde van de DCRF.

De video’s zijn kort, en lenen zich dus prima om even tussen drukke bezigheden door te kijken.

De ECTR heeft ons wakker geschud

Bart Scheerder en Joost Keers bespreken hoe ze zich op de ECTR voorbereiden en welke uitdagingen er voor ons land zijn als de nieuwe wet van kracht is. Bart roept op om kritisch naar onze eigen procedures te kijken.

De ECTR heeft ons wakker geschud

Standaardiseren?

Naar aanleiding van de standaard Informatiebrief en toestemmingsformulier proefpersonen (‘PIF’), spreken Bart Scheerder en Joost Keers over de voor- en nadelen van standaardiseren bij het opzetten, opstarten en uitvoeren van klinisch onderzoek.

Standaardiseren?

De rol van het wetenschapsbureau

Bart Scheerder en Joost Keers bespreken de sleutelpositie van het wetenschapsbureau bij het opstarten van klinisch onderzoek. Ook standaardisatie van processen en documenten komt tijdens hun gesprek aan de orde.

De rol van het wetenschapsbureau

.

Andere soorten onderzoek

Bart Scheerder en Joost Keers over ander onderzoek dan het bekende geneesmiddelenonderzoek. Ze pleiten ervoor om de lessen die te leren zijn van het geneesmiddelenonderzoek, ook toe te passen op de andere soorten klinisch onderzoek.

Andere soorten onderzoek

Digitalisering

Bart Scheerder en Joost Keers belichten de diverse kanten van digitalisering voor klinisch onderzoek; van de zorgen over de privacy, monitoring op afstand tot de mogelijkheden voor training.

Digitalisering

Patiëntenparticipatie

Bart Scheerder en Joost Keers nemen de bijdrage van patiënten aan klinisch onderzoek onder de loep. Ze verkennen en bepleiten mogelijkheden om patiënten, ook in DCRF-verband, bij onderzoek te betrekken, onder meer in samenwerking met de Patiëntenfederatie.

Patiëntenparticipatie

Toegevoegde waarde van de DCRF

Bart Scheerder en Joost Keers zien een belangrijke rol voor de DCRF om het klinisch onderzoek in Nederland een stap verder te brengen. De werkgroepen en de aangesloten koepels zijn daarvoor onontbeerlijk.