Het huidige registratiesysteem voor medisch-wetenschappelijk onderzoek in Nederland, ToetsingOnline, bestaat al sinds 2006 en is aan vervanging toe. De CCMO is bezig om een nieuw systeem, het Portaal voor Medisch-wetenschappelijk Onderzoek in Nederland (kort: Onderzoeksportaal) te ontwikkelen.

Waar dient het precies voor?

Het Onderzoeksportaal zal gebruikt worden voor de indiening van al het medisch-wetenschappelijk onderzoek dat valt onder de WMO en het nWMO-toetsingskader van de DCRF. Ingediende onderzoeken worden doorgestuurd naar de betreffende toetsingscommissies voor beoordeling. Voor overig nWMO-onderzoek kan dit portaal worden gebruikt om onderzoek te registreren. Daarmee wordt de ‘scope’ dus iets breder dan het huidige ToetsingOnline, dat alleen bedoeld is voor WMO-plichtig onderzoek.

Koppeling met OMON

Zowel het WMO als het nWMO-onderzoek wordt automatisch gepubliceerd in het Overzicht van Medisch-wetenschappelijk Onderzoek in Nederland (kort: OMON). Dit heeft een aantal voordelen.

OMON is een WHO-erkende dataleverancier voor de prospectieve registratie van onderzoek, zoals vereist door de International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) voor publicatie in wetenschappelijke tijdschriften. Registratie in een ander erkend register, zoals Clinicaltrials.gov, is daarom niet meer nodig.

Daarnaast is OMON openbaar toegankelijk, zodat zowel professionals als potentiële onderzoeksdeelnemers kunnen vinden welke onderzoeken er op dit moment lopen. Dit kan bijvoorbeeld helpen in het wervingsproces.

Zie voor meer informatie over OMON het artikel dat DCRF hier eerder over publiceerde.

Wanneer gaat het Onderzoeksportaal ‘live’?

Het nieuwe Onderzoeksportaal wordt eind 2024 in gebruik genomen. Verdere informatie zal binnenkort worden gedeeld via de website van de CCMO.

Wat betekent dit voor mijn onderzoek in ToetsingOnline?

Vanwege de migratie van lopend onderzoek naar het nieuwe portaal vragen wij u ToetsingOnline te controleren op de juiste status van de gegevens. Denk hierbij aan de status van het onderzoek (gestart, beëindigd, etc.), contactgegevens voor de Toetsingscommissie en de status van het ABR-formulier.