De Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) is een stichting die zich ten doel stelt om klinisch onderzoek maximaal te faciliteren zodat waardevolle wetenschappelijke kennis over nieuwe en bestaande medische behandelingen zo snel als mogelijk ten goede komt aan patiënten.

Vanwege uitbreiding van de activiteiten zoekt de DCRF een nieuw lid voor het dagelijks bestuur; een enthousiast persoon die de missie en doelstelling van de stichting een warm hart toedraagt. Wij zoeken vooral iemand die feeling heeft met klinisch onderzoek, publiek/ private samenwerkingen, gevoel heeft voor de belangen van patiënten en proefpersonen, en die strategisch kan denken. Kortom, een bevlogen persoonlijkheid, die aan de slag wil om samen met de andere bestuursleden (en overige betrokkenen) het werk van de stichting verder te ontwikkelen.

Het dagelijks bestuur vergadert gemiddeld één keer per maand op het DCRF-bureau in Woerden, afgewisseld met telefonische vergaderingen. Daarnaast vertegenwoordigen de bestuursleden de stichting bij diverse gelegenheden.

 

Profielschets

Een lid van het dagelijks bestuur:

 • is actief betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van het beleid van de organisatie;
 • weet zowel de doelstellingen als de belangen van de organisatie te behartigen;
 • draagt bij aan de teamgeest en betrokkenheid binnen het bestuur en in bredere zin tussen medewerkers en alle vrijwilligers van de organisatie;
 • is actief aanwezig tijdens de vergaderingen en komt afspraken/acties na.

Verder verwachten wij van onze bestuursleden:

 • een WO denk- en werkniveau;
 • bestuurlijke en/of managementervaring binnen het klinische onderzoeksveld;
 • gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, oog voor het algemene belang;
 • evenwichtige standpunten en relativeringsvermogen;
 • goede communicatieve en sociale eigenschappen;
 • relevante contacten en netwerken binnen het klinisch onderzoek, en bereidheid deze in te zetten voor de stichting.

Wij bieden onze bestuursleden:

 • inspirerend vrijwilligerswerk, binnen een enthousiast en bekwaam team;
 • een gedegen inwerking door medebestuursleden.

 

Over de DCRF

De DCRF is tot stand gekomen door samenwerking van verschillende koepelorganisaties van universitaire medische centra, contract research organisaties, geneesmiddelontwikkelbedrijven, medische-ethische commissies, patiënten en patiëntenorganisaties, de overheid, en andere partijen betrokken bij klinisch onderzoek. Vertegenwoordigers van deze partijen vormen het algemeen bestuur van de DCRF. De leden van het dagelijks bestuur zijn benoemd op persoonlijke titel. Het dagelijks bestuur is door het algemeen bestuur gemandateerd tot het besturen van de stichting.

 

Als lid van het dagelijks bestuur vervult u als vrijwilliger een maatschappelijke functie op niveau en krijgt u de kans om uw netwerk binnen het klinisch onderzoeksveld verder uit te breiden.

 

Interesse?

Enthousiast geworden door deze oproep? Of wil je eerst meer weten? Neem dan contact op met het DCRF-bureau: tel. +31 (0) 85 02 90 193 of stuur een mail naar secretariaat@dcrfonline.nl.