Met ingang van 1 juli is Patiëntenfederatie Nederland toegetreden tot de DCRF. Patiëntenfederatie Nederland maakt zich sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. Met de Patiëntenfederatie is er nu dus ook een organisatie aangesloten die de mensen vertegenwoordigt waar klinisch onderzoek voor bedoeld is: patiënten. Het bestuur van de DCRF is heel blij met deze uitbreiding van het aantal betrokken koepelorganisaties. Het biedt de mogelijkheid om de dialoog over het optimaliseren van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in Nederland te verbreden.

Heleen Post vertegenwoordigt Patiëntenfederatie Nederland in het Algemeen Bestuur van de DCRF. Heleen is manager Kwaliteit van Zorg en plaatsvervangend directeur/bestuurder bij de federatie.

Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt ruim 200 patiëntenorganisaties. Deze organisaties werken allemaal landelijk of regionaal vanuit patiëntenperspectief op het terrein van volksgezondheid (beleidsontwikkeling, innovatie en belangenbehartiging). Patiëntenfederatie geeft patiënten een stem: in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws.