De DCRF werkgroep Scholing & Kennis delen richt zich op het beschrijven van de gewenste op­leiding voor alle functionarissen die betrokken zijn bij het voorbereiden, uitvoeren en rappor­teren van mensgebonden geneesmiddelen onderzoek. De werkgroep heeft gekozen het gehele proces van onderzoeksdesign tot rapportage van de uit­komsten te bespreken en op te nemen in de rap­portage. De focus ligt op WMO-gerela­teerd onderzoek. Aan de hand van de stappen in het onderzoeksproces en de functie wordt een “roll-based” curri­culum voorgesteld. De eerste hiervan is die van basis CRA. Deze matrix beschrijft de werkgebieden, competenties, beroepsituaties en toestvorm voor een startende CRA of een professional die CRA-werkzaamheden naast andere werkzaamheden verricht.

Hier kunt u de toetsmatrix competentiegebieden basis CRA downloaden.