In mei 2016 heeft de DCRF de werkgroep Lokale Uitvoerbaarheid in het leven groepen. Ieder ziekenhuis heeft het proces ter verkrijging van de goedkeuring RvB voor klinische studies anders ingevuld en hanteert ook eigen tijdlijnen. Deze verschillen belemmeren een maximaal gebruik van de beschikbare studieperiode en passen niet bij de versnelling die de ECTR, de EU verordening 536/ 2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik (http://www.dcrfonline.nl/ectr), voorstaat.

De taak van de werkgroep is het huidige goedkeuringsproces in ziekenhuizen voor de uitvoering van klinisch onderzoek te onderzoeken en waar mogelijk voorstellen tot verandering te doen, zodat de nieuwe procedure past bij de letter en de geest van de ECTR.