In mei 2016 heeft de DCRF de werkgroep Lokale Uitvoerbaarheid in het leven groepen. Ieder ziekenhuis heeft het proces ter verkrijging van de goedkeuring RvB voor klinische studies anders ingevuld en hanteert ook eigen tijdlijnen. Deze verschillen belemmeren een maximaal gebruik van de beschikbare studieperiode en passen niet bij de versnelling die de ECTR, de EU verordening 536/ 2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik (http://www.dcrfonline.nl/ectr), voorstaat.

De taak van de werkgroep is het huidige goedkeuringsproces in ziekenhuizen voor de uitvoering van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (klinisch onderzoek) te onderzoeken en waar mogelijk voorstellen tot verandering te doen, zodat de nieuwe procedure past bij de letter en de geest van de ECTR.

NVOG

Barbara van Veen

NFU

Eric van der Stok

VWS

Sytske de Jong

STZ

Frank de Haan

STZ

Marika Trieling

Platform Onderzoekersnetwerken

Astrid Schut

NFU

Kelly Ooms

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Thera Max

Joop van Gerven

View details
Onderzoekers

Saskia van Gastel

CCMO

Monique Al

DCRF

Annelies van Woudenberg