De Werkgroep PIF werkt onder meer aan een model voor het Proefpersonen Informatieformulier (PIF) dat door alle partijen gedragen wordt. Het beheer van dit model ligt bij de CCMO. De werkgroep blijft verantwoordelijk voor de inhoud en bespreekt daarom aan hand van feedback van gebruikers of er aanpassingen nodig zijn.

PIF-model

Nieuw model Proefpersoneninformatie (PIF) (versie mei 2018) beschikbaar

Sinds 1 juni 2015 bestaat er een PIF-model Proefpersoneninformatie (PIF) dat geschikt is voor alle typen medisch-wetenschappelijk onderzoek. Sindsdien is er een aantal updates geweest. De laatste wijziging is van mei 2018 met relevante wijziging als gevolg van de AVG. De (erkende) medisch-ethische toetsingscommissies METC’s zijn ook op de hoogte van het nieuwe model.

Het nieuwe model Proefpersoneninformatie (PIF) is hieronder beschikbaar – voorlopig alleen nog via de website van de Dutch Clinical Research Foundation en de website van de CCMO. De CCMO adviseert onderzoekers nadrukkelijk de PIF te gebruiken. Farmaceutische bedrijven, CRO’s, onderzoeksafdelingen en wetenschapsbureaus van (academische) ziekenhuizen en METC’s kunnen een link naar het nieuwe model op intranet of hun website plaatsen.

Download hier het PIF model

Download hier de Engelse versie van het PIF model 

Gebruikt u dit model? Vermeldt dit dan a.u.b. in de aanbiedingsbrief bij uw onderzoeksdossier.

Model PIF is product van de DCRF-werkgroep Proefpersonen

Het nieuwe model Proefpersoneninformatie is een product van de DCRF-werkgroep Proefpersonen.

Het wordt zodoende ondersteund door de NVMETC, de CCMO, NFU, STZ, Nefarma, Acron en de afdeling research professionals van de V&VN. Aan de ontwikkeling ervan werkten ook patiëntenorganisaties mee. De deelnemende partijen zijn trots dat het nieuwe model PIF op basis van consensus tot stand is gekomen en zodoende door allen wordt gedragen.

Hier vindt u een toelichting van gemaakte keuzes bij het model PIF

Proefpersoneninformatie is bedoeld om potentiële proefpersonen in begrijpelijk Nederlands zo te informeren, dat zij een weloverwogen beslissing kunnen nemen om wel of niet deel te nemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. De (erkende) METC’s beoordelen de proefpersoneninformatie als onderdeel van het onderzoeksprotocol. Gebruikmaking van het model PIF helpt onderzoekers om beknopte, heldere informatie op te stellen en voorkomt bovendien dat onderzoekers essentiële onderdelen over het hoofd zien bij het schrijven ervan.

Indien u bij het gebruik van het PIF-model zaken tegenkomt die mogelijke aanpassing behoeven, dan kunt u deze aangeven op het feedbackformulier. Suggesties zullen door de DCRF-werkgroep Proefpersonen worden besproken. Alleen correcties van onjuistheden en oplossingen van knelpunten worden hierin doorgevoerd.

Download hier het feedback formulier 

CCMO

Anouk Gloudemans

ACRON

Roos Verhofstad

NFU

Ronella Grootens

VWS

Sytske de Jong

NVMETC

Frits Lekkerkerker

NFU

Lotte Brakel

STZ

Frank de Haan

DCRF, patiënten, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Eric Roos

Hartstichting

Mira Staphorst

VNVN Research Professionals

Cecilia Huisman

Patiënten

Veronica van Nederveen