In deze werkgroep is o.a. gewerkt aan een model voor het Proefpersonen Informatieformulier (PIF) dat door alle partijen gedragen wordt. Het beheer van dit model ligt bij de CCMO. De werkgroep blijft verantwoordelijk voor de inhoud en bespreekt daarom aan hand van feedback van gebruikers of er aanpassingen nodig zijn.

PIF-model

Nieuw model Proefpersoneninformatie (PIF) (versie juli 2016) beschikbaar

Sinds 1 juni 2015 bestaat er een PIF-model Proefpersoneninformatie (PIF) dat geschikt is voor alle typen medisch-wetenschappelijk onderzoek. Sinds maart 2017 is een update van dit PIF model beschikbaar. Begin 2018 volgt een webbased versie die wordt opgenomen in Toetsing Online van de CCMO. Iedereen die proefpersoneninformatie schrijft, kan er meteen al mee aan de slag. De (erkende) medisch-ethische toetsingscommissies METC’s zijn ook op de hoogte van het nieuwe model.

Het nieuwe model Proefpersoneninformatie (PIF) is hieronder beschikbaar – voorlopig alleen nog via de website van de Dutch Clinical Research Foundation en de CCMO. Onderzoekers die het model willen hanteren, kunnen ermee aan de slag. Farmaceutische bedrijven, CRO’s, onderzoeksafdelingen en wetenschapsbureaus van (academische) ziekenhuizen en METC’s kunnen een link naar het nieuwe model op intranet of hun website plaatsen. Begin 2018 komt een gebruiksvriendelijke webbased versie beschikbaar: een praktisch en laagdrempelig instrument dat onderzoekers stapsgewijs ondersteunt bij het schrijven van proefpersoneninformatie.

Download hier het PIF model

Download hier de Engelse versie van het PIF model 

Gebruikt u dit model? Vermeldt dit dan a.u.b. in de aanbiedingsbrief bij uw onderzoeksdossier.

Het nieuwe model Proefpersoneninformatie is een product van de DCRF-werkgroep Proefpersonen.

Het wordt zodoende ondersteund door de NVMETC, de CCMO, NFU, STZ, Nefarma, Acron en de afdeling research professionals van de V&VN. Aan de ontwikkeling ervan werkten ook patiëntenorganisaties mee. De deelnemende partijen zijn trots dat het nieuwe model PIF op basis van consensus tot stand is gekomen en zodoende door allen wordt gedragen.

Hier vindt u een toelichting van gemaakte keuzes bij het model PIF

Proefpersoneninformatie is bedoeld om potentiële proefpersonen in begrijpelijk Nederlands zo te informeren, dat zij een weloverwogen beslissing kunnen nemen om wel of niet deel te nemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. De (erkende) METC’s beoordelen de proefpersoneninformatie als onderdeel van het onderzoeksprotocol. Gebruikmaking van het model PIF helpt onderzoekers om beknopte, heldere informatie op te stellen en voorkomt bovendien dat onderzoekers essentiële onderdelen over het hoofd zien bij het schrijven ervan.

Indien u bij het gebruik van het PIF-model zaken tegenkomt die mogelijke aanpassing behoeven, dan kunt u deze aangeven op het feedbackformulier. Suggesties zullen door de DCRF-werkgroep Proefpersonen worden besproken. Alleen correcties van onjuistheden en oplossingen van knelpunten worden hierin doorgevoerd.

Download hier het feedback formulier