De werkgroep Scholing en Kennis delen van de DCRF is in 2013 opgericht naar aanleiding van het Masterplan van de DCRF. Doel van de werkgroep is de kwaliteit van het mensgebonden klinisch wetenschappelijk onderzoek in Nederland op een hoger peil te brengen middels het professionaliseren en standaardiseren van scholing en nascholing.

Er is in de werkgroep een brede vertegenwoordiging van wetenschappelijke verenigingen (NFVG, NVKFB, NVZA, NVOG, V&VN RP), onderzoekersnetwerken (DORP, WCN, HOVON) en belangrijke stakeholders binnen het wetenschappelijk onderzoek (NFU, STZ, VIG, ACRON en NV METC’s).

De werkgroep heeft zich tot nu toe gericht op het in kaart brengen van de competenties en eisen waaraan professionals werkzaam binnen klinisch onderzoek moeten voldoen en de daaruit voortvloeiende toetstermen. Deze competenties en toetstermen zijn voor een groot deel van de beroepsgroepen opgesteld in de vorm van matrices.

Voor de Clinical Research Associate (basis en senior), Junior- en senior onderzoeker,  Lokaal datamanager en Centraal Datamanager zijn deze competenties en toetstermen al volledig uitgewerkt in toetsmatrices. Een aantal andere (o.a. Research Professional, Trial apotheker) zijn in ontwikkeling.

De komende periode wordt gewerkt aan het definitief maken van de matrices die nog in ontwikkeling zijn. Daarnaast zal een pilot worden gestart voor het aanvragen van accreditatie en opzetten van een register voor één of meerdere professionals waarvan de matrix definitief is vastgesteld.

Voor meer informatie over de werkgroep en bovenstaande activiteiten kunt u contact opnemen met de voorzitter van de werkgroep Marij Stukart via secretariaat@dcrfonline.nl