De werkgroep Scholing en Kennis delen heeft zich gericht op het beschrijven van de gewenste op­leiding voor alle functionarissen die betrokken zijn bij het voorbereiden, uitvoeren en rappor­teren van mensgebonden geneesmiddelen onderzoek. De werkgroep heeft gekozen het gehele proces van onderzoeksdesign tot rapportage van de uit­komsten te bespreken en op te nemen in de rap­portage. De focus lag wel op het WMO-gerela­teerde onderzoek. Aan de hand van de stappen in het onderzoeksproces en de functie wordt een “roll-based” curri­culum voorgesteld. De eerste hiervan is die van basis CRA. Deze matrix beschrijft de werkgebieden, competenties, beroepsituaties en toestvorm voor een startende CRA of een professional die CRA-werkzaamheden naast andere werkzaamheden verricht. De tweede is de matrix van de lokaal datamanager. Deze toetsmatrix beschrijft de benodigde kennis en kunde voor de lokaal datamanager.

Hier kunt u de toetsmatrix competentiegebieden basis CRA downloaden.

Hier kunt u de toetsmatrix competentiegebieden lokaal datamanager downloaden.

De werkgroep stelt voor om een Nederlands systeem van scholing te introduceren gebaseerd op het werk van deze werkgroep conform de in het rapport opgenomen eisen.

De werkgroep ziet een belangrijke rol voor de betrokken stakeholders en de achterban. Waarbij de ontwikkeling van een onderwijsvisie en ontbrekend opleidingsmateriaal kan worden uitgevoerd door mensen met kennis van zaken uit de verschillende organisaties van de stake­hol­ders en onder andere de wetenschappelijke verenigingen.

Over accreditatie en certificering wordt in de rapportage niet veel gezegd. In de werkgroep is daarover van gedachte gewisseld. De werkgroepleden zijn van mening dat accreditering en certificering bijdragen aan de (internationale) acceptatie van een Nederlands opleidingssysteem. De DCRF (betrokken partners) kan een belangrijke rol spelen bij de realisatie hiervan.  De werkgroep adviseert de Stuurgroep  een beroep te doen op de partners van de DCRF om afspraken te maken over certificering van opleidingen en trainingen.

Presentatie Professioneel Klinisch Onderzoek Door Erkdende Kaders in Scholing 
NVFG CRA-dag, 21 april 2016

 

Voor meer informatie over de werkgroep en bovenstaande activiteiten kunt u contact opnemen met de voorzitter van de werkgroep Marij Stukart via secretariaat@dcrfonline.nl.

ACRON

Jessica Turfboer

DCRF

Annelies van Woudenberg

DCRF

Marij Stukart

EMWO

Janneke van Santen

Medical Devices Industrie

Joris Bannenberg

NFU

Teun van Gelder

NFU

Selma Camic

NFU

Fenna Mahler

NVFG

Leonie Middelink

NVFG

Dick de Vries

NVMETC

Jan Davids

NVZA

Marleen Kemper

Platform Onderzoekersnetwerken

Francisca Samson

Platform Onderzoekersnetwerken

Bianca Backx

Platform Onderzoekersnetwerken

Susanne Blauwhoff

Platform Onderzoekersnetwerken

Barbara van Veen

STZ

Joke Bosch

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Joep Rijnierse

VNVN Research Professionals

Dorothée Ellenbroek

WCN

Astrid Schut