Paul Smits

voorzitter

Sinds januari 2014 is Paul Smits voorzitter van de DCRF.

Onderzoek zit Smits (1957) in het bloed. Na zijn medische opleiding werkte hij als internist op de afdeling Algemeen Interne Geneeskunde van het Radboudumc. In 1990 werd bij benoemd als staflid van deze afdeling. Zijn onderzoek richtte zich op klinische farmacologie, hypertensie en diabetes mellitus en de daaraan gerelateerde aandoeningen en complicaties. In 1994 verbleef hij als visiting scientist aan de Harvard Medical School / Brigham and Women’s Hospital in Boston (Massachusetts, USA). In 1995 werd hij benoemd tot hoogleraar Farmacologie en hoofd van de afdeling Farmacologie-Toxicologie van het Radboudumc. In die functie combineerde hij wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van de (klinische) farmacologie. Daarnaast werkte hij als internist-farmacoloog in de patiëntenzorg. In 2000 werd hij opleider voor het aandachtsgebied klinische farmacologie binnen de interne geneeskunde. Van 2008 tot 2012 was hij wetenschappelijk directeur van het onderzoeksinstituut Nijmegen Centre for Evidence Based Practice(NCEBP). Sinds 2012 is hij decaan en vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van het Radboudumc.

Henk Kamsteeg

vice voorzitter

Na het voltooien van zijn opleiding farmacie aan de Rijksuniversiteit in Leiden is Henk Kamsteeg (1959) begonnen als farmacoloog bij het toenmalige Gist-Brocades in Delft.
Na een aantal jaren maakte hij in 1992 de overstap naar de medische afdeling van de Nederlandse vestiging van Gist-Brocades waar hij betrokken raakte bij het klinisch geneesmiddelenonderzoek.
In het klinisch onderzoek heeft hij een functies vervuld als CRA, projectleider en auditor bij contract research organisaties en bij farmaceutische bedrijven. Op dit moment is hij als Global Head Early Delivery & Clinical Pharmacology verantwoordelijk voor het uitvoeren van al het vroegfase geneesmiddelen onderzoek bij Janssen. Daarnaast is Henk lid van het Dagelijks Bestuur van de Dutch Clinical Research Foundation.

 

 

 

 

 

 

Hans Stam

secretaris/penningmeester

Hans Stam (1948) was directeur van de Nederlandse Hartstichting (NHS) van februari 2006 tot juli 2013. De NHS is in grootte het tweede gezondheidsfonds in Nederland met een jaaromzet van € 47 miljoen (2012) dat wordt ingezet voor cardiovasculair onderzoek, voorlichting en preventie van hart- en vaatziekten.
Na een promotie en actieve carrière in de biomedische research aan de Medische faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) werd hij in 1985 vice-voorzitter van het College van Bestuur van deze universiteit. In 1999 werd hij algemeen directeur van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam, verantwoordelijk voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de stad Rotterdam.
Hij was president van het European Heart Network (2007-2013), vice-president van de World Heart Federation (2009-2013). Hij is sinds zijn pensionering adviseur en toezichthouder van een aantal zorginstellingen en universitaire spin off’s.
Vanaf 2008 is hij bestuurslid en penningmeester van de DCRF en voorzitter van de Congrescommissie.

 

Eric Roos

bestuurslid

Eric Roos studeerde organische chemie in Leiden. Na zijn promotie aan de Universiteit van Amsterdam in 1994 trad hij in dienst van DSM, waar hij tot 2014 werkzaam was in tal van management- en directiefuncties binnen de Life Sciences businesses (pharma, food). Zo was hij onder meer R&D-Director van DSM Anti-Infectives en DSM Food Specialties, Director van het DSM Biotechnology Center en Business Manager van de Bio-process Pilot Facility (BPF). In 2003 werd bij Eric de Ziekte van Parkinson vastgesteld, en In 2014 beëindigde hij zijn loopbaan bij DSM. Sindsdien is hij actief als zelfstandig adviseur/consultant. Daarnaast bekleedt hij sinds 2008 diverse bestuursfuncties, waaronder (op dit moment) voorzitter van de Parkinson Vereniging, bestuurssecretaris van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV), en bestuurslid van de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF).

Marc Rinkes

bestuurslid

Marc Rinkes is sinds maart 2010 manager Wetenschap en Kennis (R&D) in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. Hij is verantwoordelijk voor de opzet, implementatie en integratie van de derde kerntaak Wetenschap en Innovatie. Daarvoor werkte hij 10 jaar in het Universitair Medisch Centrum Nijmegen als hoofd van het Trial & Data Centre van de afdeling hematologie, waarvan tevens de laatste 5 jaar als directeur van het Clinical Trial & Data Research Centre Nijmegen.

Sinds 2010 is hij actief als lid van de Bestuurs Advies Commissie Wetenschap van de ‘Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen’ (STZ), waarbinnen hij tevens tot medio 2013 voorzitter van de werkgroep ‘Professionalisering  Wetenschappelijk Onderzoek’ was. Marc is lid van het Dagelijks Bestuur van de DCRF en participeert in de Stuurgroep MasterPlan.

Zsofia Ottovay

bestuurslid

Zsofia Ottovay (Boedapest, 1972) is in 1996 haar loopbaan begonnen als advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen te Den Haag. Omdat haar hart meer bij de gezondheidszorg ligt, heeft zij in 1999 de overstap gemaakt naar het toenmalige Medisch Centrum Alkmaar, thans Noordwest Ziekenhuisgroep.
Ze is daar eerst werkzaam geweest als secretaris Raad van Bestuur en later als juridisch adviseur. Sinds 2008 is Zsofia juridisch adviseur bij het Academisch Medisch Centrum. In deze functie heeft ze zich gespecialiseerd in het opstellen en beoordelen van onderzoeksgerelateerde contracten en het adviseren in juridische kwesties rondom medisch-wetenschappelijk onderzoek. Vanuit die positie is zij vanaf het begin betrokken geweest bij de totstandkoming van diverse landelijke standaard-onderzoekscontracten, waaronder de zogeheten ‘Nefarma-template’. Deze laatste template is verder uitgewerkt onder de vlag van de DCRF CTA Review-groep.

Zsofia is tevens jurist-lid van twee medisch-ethische toetsingscommissies: sinds 2008 van de METC Noord-Holland en sinds 2014 van de MEC-U (Medical Ethics Committees United). Verder is zij sinds 2012 bestuurslid van de Stichting Malaria No More Nederland.

Zsofia is lid van de DCRF-werkgroep Lokale Uitvoerbaarheid en vanaf januari 2017 maakt zij deel uit van het Dagelijks Bestuur van de DCRF.