Workshop Excellente Gespreksvoering groot succes

De DCRF werkgroep werving proefpersonen heeft op 6 juni jl voor artsen, onderzoekers en verpleegkundigen een workshop ‘Excellente Gespreksvoering’ georganiseerd, met als titel: ‘Invloed van excellente gespreksvoering op de inclusie van deelnemers aan wetenschappelijk onderzoek’. De deelnemers hebben onder leiding van drs. Else Wolke en drs. Barbara Scheffer, beide psycholoog, op bondige en actieve wijze…

Lees verder!

Papierloos werken bij klinische trials: een hele uitdaging!

Overal om ons heen klinkt de wens om papierloos te kunnen werken, zo ook binnen het werkterrein van de klinisch onderzoek. Verschillende partijen die hierbij betrokken zijn, zoals de ziekenhuizen, CRO’s en farmaceutische bedrijven hebben deze wens geuit. In de praktijk blijkt echter dat papierloos werken bij klinisch onderzoek nog nauwelijks wordt toegepast. Project: elektronisch…

Lees verder!

DCRF zoekt uitbreiding voor de Patiëntengroep

Patiëntengroep: inbreng patiënt bij klinisch onderzoek De DCRF zoekt uitbreiding voor haar Patiëntengroep om met de stem van de patiënt de resultaten van de DCRF activiteiten goed te laten aansluiten op de eindgebruikers in de zorg. De Patiëntengroep geeft daartoe gericht advies aan alle direct betrokken partijen bij klinisch wetenschappelijk onderzoek in Nederland zoals bijvoorbeeld…

Lees verder!

CCMO: Aanpassingen rond indienen onderzoekscontract

De CCMO heeft bekend gemaakt dat de getekende versie van het onderzoekscontract bij de oordelende toetsingscommissie (erkende METC of CCMO) kan worden ingediend ná afgifte van het primaire positieve besluit. Het is daarvoor nodig om het (eventueel nog ongetekende) onderzoekscontract dat ter beoordeling wordt ingediend, te voorzien van een kenmerk met versienummer, zodat het duidelijk…

Lees verder!

Inschrijving EUPATI NL-opleiding geopend

In september 2019 gaat het eerste cohort van de EUPATI NL-opleiding van start: de Nederlandse opleiding voor patiëntenvertegenwoordigers in het geneesmiddelenveld. Patiëntenvertegenwoordigers worden in de EUPATI NL-opleiding goed toegerust om op gelijkwaardig niveau te kunnen meepraten in ontwikkeling, onderzoek en innovatie van geneesmiddelen. Er is een toenemende vraag naar de inbreng van patiënten en naar…

Lees verder!

FMS advies rapport: Minder administratielast bij opstarten onderzoek door medisch specialisten

Het opstarten van zorgevaluatieonderzoek door medisch specialisten duurt onnodig lang. Belangrijkste oorzaken daarvoor zijn de bureaucratische landelijke en lokale toestemmingsprocedures. Dat kan en moet anders, concludeert de Federatie Medisch Specialisten (FMS) in haar adviesrapport ‘Knelpunten oplossen bij opstarten van wetenschappelijk onderzoek door medisch specialisten’. In het rapport staat beschreven hoe de procedures efficiënter kunnen, zodat…

Lees verder!

Gezocht: websites met informatie over lopende klinische studies

In dit digitale tijdperk gaan patiënten zelf op zoek naar informatie over hun aandoening. Hierbij komen zij terecht op websites van onder meer patiëntenorganisaties, die informatie aanbieden over aandoeningen en verschillende behandelmogelijkheden. Deelnemen aan klinisch onderzoek is een mogelijkheid die patiënten niet kennen of waar ze zelf vaak niet aan denken. Door informatie over lopend…

Lees verder!