De Dutch Clinical Research Foundation, kortweg DCRF, is een stichting die zich ten doel heeft gesteld om medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (klinisch onderzoek) te faciliteren zodat waardevolle kennis en wetenschap zo snel als mogelijk ten goede komt aan de patiënt.

De stichting is tot stand gekomen door samenwerking van verschillende veldpartijen, zoals  universitaire medische centra, STZ-ziekenhuizen, contract research organisaties, geneesmiddelontwikkelbedrijven, onderzoekers, medisch-ethische commissies, patiënten, de overheid, en anderen. Vertegenwoordigers van deze partijen vormen het bestuur van de DCRF.

Vrijwilligers van de DCRF, die veelal werkzaam zijn bij een van de aangesloten veldpartijen, zetten zich actief in om alle betrokken partijen te verbinden, en waar nodig samenwerking te realiseren, met als doel: nieuwe effectieve en veilige behandelmethoden snel beschikbaar maken voor patiënten.

De DCRF heeft de ambitie de aantrekkelijkheid van Nederland als klinisch onderzoeksland te optimaliseren. Wij willen zorgen dat ons land niet alleen wereldwijd volop aanwezig is en blijft bij de ontwikkeling van geneesmiddelen, vaccins en medische hulpmiddelen, maar ook een leidende rol speelt bij klinisch-wetenschappelijk onderzoek in een meer brede zin.

dcrf-doel

Doel

De DCRF stelt zich ten doel om het mensgebonden klinisch wetenschappelijk onderzoek in Nederland te faciliteren en op die manier de patiëntenzorg te verbeteren. Dit betreft dan met name geneesmiddelenonderzoek en onderzoek naar medische hulpmiddelen. Het verwezenlijken van dit doel draagt tevens bij aan het  internationaal positioneren van Nederland als aantrekkelijk onderzoeksland.

De volgende veldpartijen zijn actief binnen DCRF: ziekenhuizen, onderzoekers, patiënten, bedrijven en andere direct betrokkenen bij het proces van klinisch genees- en hulpmiddelenonderzoek.

De DCRF is gevormd door de aangesloten koepels:

ACRON
De Associatie van Contract Research Organisaties in Nederland

CCMO
De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)

NFU
De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

NVMETC
Nederlandse Vereniging van Medisch-etische Toetsingscommissies

Platform Onderzoekersnetwerken

STZ
Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen representeert geneesmiddelenbedrijven die zich bezighouden met de ontwikkeling en het op de markt brengen van nieuwe en vernieuwende geneesmiddelen.

ZonMw
De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

Samenwerkingspartijen:

CBG
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

EMWO
Examenbureau Medisch-Wetenschappelijk Onderzoeker

FMS
Federatie Medisch Specialisten

IGJ
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

NVFG
Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde

V&VN
Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland

VWS
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport