De werkgroepen vormen een unieke samenwerking tussen vertegenwoordigers van de overheid, en de bij de DCRF aangesloten koepels. Het is te danken aan de deelnemende or­ganisaties dat de leden in de werkgroepen vrijuit kunnen nadenken over de veranderingen die de kwaliteit en snelheid van mensgebonden onder­zoek ten goede komen. Dat is in het belang van de kwaliteit van het onderzoek, in het belang van de patiënt en in het belang van Nederland als klinisch onderzoeksland.

De werkgroepen zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van stakeholders. Er is gewerkt  aan voorstellen die het onderzoeksklimaat voor mensgebonden onder­zoek in Nederland kun­nen bevorderen.