Een belangrijk onderdeel van de DCRF zijn de werkgroepen. De werkgroepen vormen een unieke samenwerking tussen vertegenwoordigers van de overheid, en de bij de DCRF aangesloten veldpartijenkoepels. Het is te danken aan de deelnemende organisaties dat de leden in de werkgroepen vrijuit kunnen nadenken over de veranderingen die de kwaliteit en snelheid van mensgebonden onderzoek ten goede komen. Dat is in het belang van de kwaliteit van het onderzoek, in het belang van de patiënt en in het belang van Nederland als klinisch onderzoeksland. De werkgroepen zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de aangesloten veldpartijenstakeholders. De resultaten van de werkgroepen, zoals het CTA template en het model PIF, zijn te vinden onder ‘Handige links en documenten’.