Waarom een actieplan?

De DCRF werkt samen met diverse stakeholders uit het klinisch onderzoeksveld, waaronder het Centre for Future Affordable Sustainable Therapy Development (FAST), aan de ontwikkeling van het Nationaal Actieplan Klinisch Onderzoek. Het primaire doel van dit plan is het stellen van concrete doelen en identificeren van acties ter verbetering en optimalisatie van WMO-plichtig onderzoek in Nederland.

Kwalitatief goed klinisch onderzoek is van groot belang voor snelle toegang tot behandelingen en diagnostiek en het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg voor de patiënt. Daarnaast stelt een goed functionerende onderzoeksinfrastructuur die aansluit op Europese afspraken Nederland in staat om in geval van een pandemie snel en adequaat te handelen.

Wat is de focus van het actieplan?

Het Nationaal Actieplan Klinisch Onderzoek richt zich het komende jaar op:

Effectievere uitvoering van onderzoek

De DCRF stelt zich daarom voor de looptijd van dit actieplan ten doel om de randvoorwaarden te creëren om de gemiddelde opstarttijd uiteindelijk te verkorten naar 50 dagen.

De onderzoeksdeelnemer als partner

De DCRF stelt zich daarom ten doel dat in 2025 patiënten/onderzoeksdeelnemers zijn betrokken bij 80 procent van de protocollen

Academic excellence

De DCRF heeft zich daarom ten doel gesteld om in 2025 de support voor (nieuwe) onderzoekersnetwerken maximaal te faciliteren.

Een dynamisch plan

Deze onderwerpen vloeien voort uit het voorbereidingsproces van het actieplan. Gedurende de looptijd van het actieplan blijft de DCRF alert op andere ontwikkelingen en onderwerpen die aandacht behoeven. Indien mogelijk wordt hier direct op geacteerd en waar nodig worden deze onderwerpen onderdeel van de volgende editie van het actieplan.

Afbeelding1