Bart Scheerder (voorzitter, secretaris)

Bart Scheerder is werkzaam bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) waar hij begon als CRA bij de academische contract research organisatie TCC. Als projectmanager heeft hij later verschillende trials gemanaged die door heel Europa werden uitgevoerd, en heeft zo een brede kijk gekregen op het Europese (contract) onderzoeksveld, zowel op het onderzoeker geïnitieerde onderzoek…

Stan van Belkum

Stan van Belkum is sinds april 2021 algemeen secretaris/directeur bij de CCMO. In die hoedanigheid geeft hij leiding aan het bureau. Daarvoor is hij lang werkzaam geweest bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Tom van der Poll

Tom van der Poll is Hoogleraar Inwendige Geneeskunde, in het bijzonder de afweer tegen infectieziekten, en voorzitter van de Divisie Inwendige Specialismen in Amsterdam UMC. Hij is geregistreerd als internist-infectioloog. Zijn training bestond onder andere uit een postdoctoraal fellowship in Cornell University Medical College in New York (1993-1995). Het wetenschappelijk onderzoek van zijn groep richt…

Michel Zwaan

Michel Zwaan is sinds 1999 kinderoncoloog en heeft gestudeerd aan het VU medisch centrum Amsterdam. Hij promoveerde op het onderwerp ‘Drug Resistance in Pediatric AML’, en verdedigde het cum laude in 2003. In 2005 ging hij naar het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam, waar hij zich richtte op translationeel onderzoek naar myeloïde maligniteiten en vroege ontwikkeling…

Professor Saskia de Wildt is hoogleraar Klinische Farmacologie en kinderintensivist aan de Radboud Universiteit, Nederland. Haar onderzoek, grotendeels ondersteund door subsidies van ZonMw, EU en de Bill and Melinda Gates Foundation, richt zich op het individualiseren van geneesmiddelentherapie bij kinderen en zwangere vrouwen. Ze is directeur van het Nederlandse en Internationale Pediatrische Formularium consortium. De…

Koop Bosscha

Dineke Amsing (penningmeester)

Dineke Amsing is manager strategische coalities bij de VIG (Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen vertegenwoordigt 44 innovatieve geneesmiddelenbedrijven die zich richten op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Dineke heeft als achtergrond Beleid & Management Gezondheidszorg (Erasmus Universiteit Rotterdam) en is meer dan 25 jaar werkzaam in de geneesmiddelen- en vaccinsector in diverse…

Hannie Bonink

Hannie Bonink werkt sinds juni 2022 als adviseur bij ZonMw. Daarvoor was zij 5 jaar lang directeur programma’s van ZonMw. ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. De DCRF is relevant voor ZonMw. Vooral voor de programmaclusters Translationeel Onderzoek, Goed Gebruik Geneesmiddelen, Gezondheidsbescherming, DoelmatigheidsOnderzoek en Kwaliteit van Zorg. Vanuit deze clusters wordt met publieke middelen klinisch onderzoek…