Bart Scheerder (voorzitter, secretaris)

Bart Scheerder is werkzaam bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) waar hij begon als CRA bij de academische contract research organisatie TCC. Als projectmanager heeft hij later verschillende trials gemanaged die door heel Europa werden uitgevoerd, en heeft zo een brede kijk gekregen op het Europese (contract) onderzoeksveld, zowel op het onderzoeker geïnitieerde onderzoek…

Stan van Belkum

Stan van Belkum is sinds april 2021 algemeen secretaris/directeur bij de CCMO. In die hoedanigheid geeft hij leiding aan het bureau. Daarvoor is hij lang werkzaam geweest bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Tom van der Poll

Tom van der Poll is Hoogleraar Inwendige Geneeskunde, in het bijzonder de afweer tegen infectieziekten, en voorzitter van de Divisie Inwendige Specialismen in Amsterdam UMC. Hij is geregistreerd als internist-infectioloog. Zijn training bestond onder andere uit een postdoctoraal fellowship in Cornell University Medical College in New York (1993-1995). Het wetenschappelijk onderzoek van zijn groep richt…

NVMETC

Michel Freericks studeerde geneeskunde aan de Universiteit Utrecht alwaar ook de specialisatie tot cardioloog plaats vond na de interne vooropleiding in Arnhem, Diaconessenhuis. Na korte tijd universitair gewerkt te hebben was hij vanaf 1987 werkzaam in het IKAZIA ziekenhuis te Rotterdam en de laatste jaren in de regiomaatschap Cardiologen Rijnmond Zuid. Hij ging met ingang…

Koop Bosscha

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Dineke Amsing (penningmeester)

Dineke Amsing is manager strategische coalities bij de VIG (Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen vertegenwoordigt 44 innovatieve geneesmiddelenbedrijven die zich richten op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Dineke heeft als achtergrond Beleid & Management Gezondheidszorg (Erasmus Universiteit Rotterdam) en is meer dan 25 jaar werkzaam in de geneesmiddelen- en vaccinsector in diverse…

Hannie Bonink

Hannie Bonink werkt sinds juni 2022 als adviseur bij ZonMw. Daarvoor was zij 5 jaar lang directeur programma’s van ZonMw. ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. De DCRF is relevant voor ZonMw. Vooral voor de programmaclusters Translationeel Onderzoek, Goed Gebruik Geneesmiddelen, Gezondheidsbescherming, DoelmatigheidsOnderzoek en Kwaliteit van Zorg. Vanuit deze clusters wordt met publieke middelen klinisch onderzoek…