Bart Scheerder is werkzaam bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) waar hij begon als CRA bij de academische contract research organisatie TCC. Als projectmanager heeft hij later verschillende trials gemanaged die door heel Europa werden uitgevoerd, en heeft zo een brede kijk gekregen op het Europese (contract) onderzoeksveld, zowel op het onderzoeker geïnitieerde onderzoek als op het bedrijfsgeïnitieerde onderzoek.

Momenteel werkt Bart voor het UMCG als business developer datagedreven gezondheidsinnovatie waarbij hij zich inzet voor het ontwikkelen van strategische publiek-private samenwerkingen. Deze rol vervult hij vanuit het Innovatiecentrum van het UMCG en het Data Science center in Health (DASH) waarbij belangrijke onderwerpen zijn: klinische implementatie van AI, machine learning, cohortstudies en RWE, en e-health. Bart is ook mede-oprichter van dhealth (digital health innovatie vanuit het MKB), Move2Innovate (innovatie in bewegen en gezondheid) en het Biobank Kennis en Expertise centrum (BiKE), een samenwerking van het UMCG en Lifelines (een van ’s werelds grootste populatie cohorten).
Vanuit de overtuiging dat het gezamenlijke succes van Nederland ook doorslaggevend zal zijn voor regionaal of institutioneel succes, zet hij zich al jaren in voor de ontwikkeling van een goede omgeving voor klinisch onderzoek en innovatie in Nederland. Sinds 2015 is hij bestuurslid van de ACRON, de landelijke branchevereniging van CRO’s, waar hij sinds 2018 voorzitter is en sinds 2018 is hij algemeen bestuurslid van de DCRF waar hij thans de rol van voorzitter vervult. Daarnaast is hij als strategisch adviseur of ambassadeur verbonden aan verschillende organisaties en initiatieven, zowel regionaal, landelijk als internationaal.