Online Najaarssymposium; CTR
Begrip en inzichten delen om daarmee sterker te staan als onderzoeksland.

Met de definitieve introductie van het formulier VGO en de aankomende Europees brede implementatie van de CTIS voor klinisch geneesmiddelen onderzoek was er donderdag 11 november 2021 een landelijk event, georganiseerd door de ACRON in samenwerking met de DCRF rondom de gezamenlijke uitdagingen die dit met zich meebrengt voor de verschillende stakeholders betrokken bij het klinisch onderzoek. Met bijna 900 aanmeldingen voor dit webinar was de interesse uit het veld overweldigend. Dit laat niet alleen zien hoe betrokken de collega’s actief in het klinisch onderzoek in Nederland zijn, maar ook hoe actueel het thema is.

Vragen die in het webinar centraal stonden waren: Wat komt er op ons af? Welke impact heeft dit vanuit het perspectief van de onderzoeker? Het ziekenhuis? De farmaceut? Hoe kunnen we de komende periode zo goed mogelijk omgaan met deze gezamenlijke uitdaging?

Onder regie van dagvoorzitters Marieke Meulemans (CEO GCP Central, projectleider DCRF Academie) en Luyten van den Berg (The Company Athletes) trapten Bart Scheerder, voorzitter van de ACRON, en Stan van Belkum, secretaris en algemeen directeur CCMO, het event af. Daarna gaven Thera Max (Country Head a.i. Sanofi, Clinical Study Unit) en Maartje Winkler (Sr. Specialist Clinical Operations MSD) een inkijk vanuit het perspectief van de opdrachtgever. Daarna gaf Astrid Schut, Managing Director WCN, ons het perspectief vanuit de onderzoekers. Tot slot schetste Anke Linssen (Wetenschapscoördinator, Bureau Wetenschappelijk Onderzoek | RVE Zuyderland Academie, Zuyderland) het perspectief vanuit een wetenschapsbureau van een STZ aangesloten ziekenhuis.

Na een korte pauze ging Marieke Meulemans met de verschillende voorgaande sprekers in gesprek en was er volop gelegenheid om vanuit het digitale publiek vragen in te brengen.

Naast het gesprek in de studio was ook op de chat een levendige discussie gaande waarin vragen gesteld werden, maar ook beantwoord. Er was veel interactie tussen deelnemers vanuit ziekenhuizen, bedrijven en medische ethische toetsingscommissies.

Aan het slot van de webinar gaf Monique Al, hoofd landelijk bureau CCMO, nog een overzichtspresentatie over ‘what you need to know’ over de CTR. Ook hier ontvouwde zich vanuit het aanwezig publiek een levendige discussie en was er veel interactie.

Was u niet in de gelegenheid hierbij aanwezig te zijn? Geen nood! U en uw collega’s kunnen de opnamen van de webinar terugkijken via de link op deze pagina.

Indien u in de toekomst geïnformeerd wilt worden over toekomstige webinars, dan raden wij u hartelijk aan zich te abonneren op de nieuwsbrief van de DCRF, CCMO of de ACRON.

Klik op de afbeelding om de opnamen van de webinar terug te kijken.

Download hier het programma

De presentaties kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Klik op onderstaande plaatjes om de presentaties te downloaden

Waarom snelheid geboden is voor de opdrachtgever?
Thera Max, Country Head a.i. Sanofi, Clinical Study Unit
Maartje Winkler, Sr. Specialist Clinical Operations MSD
.

De onderzoeker aan het woord: hoe regel je in huis tijdig de VGO?
Drs. Astrid Schut, Managing Director WCN

Hoe het wetenschapsbureau jou verder helpt
Dr. Anke Linssen, Wetenschapscoördinator, Bureau Wetenschappelijk Onderzoek | RVE Zuyderland Academie,  Zuyderland

Clinical Trial Regulation EU no 536/2014 – what you need to know
Monique Al, hoofd Landelijk Bureau CCMO