Template CTA

Sinds 2013 (herzien in 2016) bestaat in Nederland een modelovereenkomst voor medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (klinisch onderzoek) dat geïnitieerd en gefinancierd wordt door de farmaceutische industrie. Dit maakt het makkelijker om sneller te starten met klinisch onderzoek, waarmee nieuwe geneesmiddelen en behandelmethoden eerder beschikbaar komen voor patiënten. In de modelovereenkomst zijn alle rechten en plichten opgenomen van de partijen die betrokken zijn bij onderzoek in ziekenhuizen dat door farmaceutische bedrijven gefinancierd wordt. De modelovereenkomst is tot stand gekomen in samenwerking tussen partijen die zijn verenigd in de DCRF (Dutch Clinical Research Foundation). De partijen die het nieuwe modelcontract hebben opgesteld zijn de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra); STZ (Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen), ACRON (Associatie van Contract Research Organisaties) en NKI-AVL (Nederlandse Kanker Instituut- Antoni Van Leeuwenhoek).

Opdrachtgevers die de nieuwe procedure Lokale haalbaarheid volgen en voor hun deelnemende centra gebruik maken van de Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO), dienen voor deze centra ook de template CTA te gebruiken die bij deze werkwijze past. Er zijn twee templates beschikbaar: een voor bedrijfsgeïnitieerd onderzoek en een voor onderzoekergeïnitieerd onderzoek. De templates kunt u downloaden via de links aan de rechterkant van deze pagina.

De nieuwe procedure Lokale haalbaarheid staat in meer detail uitgewerkt op de ECTR-pagina van de DCRF-website.

Voor meer informatie over de werkgroep CTA, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de DCRF: secretariaat@dcrfonline.nl.