Uniforme overeenkomst versnelt geneesmiddelenonderzoek

Een nieuwe modelovereenkomst maakt het makkelijker om in Nederland sneller te starten met klinisch onderzoek dat geïnitieerd en gefinancierd wordt door de farmaceutische industrie. Hiermee komen nieuwe geneesmiddelen en behandelmethoden  eerder beschikbaar voor patiënten. In de modelovereenkomst zijn alle rechten en plichten opgenomen van de partijen die betrokken zijn  bij onderzoek in ziekenhuizen dat door farmaceutisch bedrijven gefinancierd wordt. De modelovereenkomst is opgesteld in samenwerking tussen partijen die zijn verenigd in de DCRF (Dutch Clinical Research Foundation).

De nieuwe modelovereenkomst is een herziene, geactualiseerde en geïntegreerde versie van de sinds enkele jaren bestaande modelovereenkomsten tussen de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen met STZ, NKI-AVL en Acron en de modelovereenkomst tussen Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen met  NFU. De partijen die het nieuwe modelcontract hebben opgesteld zijn STZ (Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen), NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra) Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Acron (Associatie van Contract Research Organisaties) en NKI-AVL  (Nederlandse Kanker Instituut- Antoni  Van Leeuwenhoek).

Download hier de CTA versie 2016 in Word-format