De DCRF besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling en inhoud van de DCRF-website en de DCRF-nieuwsbrief. Het kan echter voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van de DCRF-website en/of de DCRF-nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De DCRF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de inhoud van de website en/of nieuwsbrief of uit de tijdelijke onmogelijkheid om de website of de nieuwsbrief te kunnen raadplegen.

Externe websites waarnaar het DCRF linkt worden door de DCRF regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie. Toch kan de DCRF voor de inhoud van de pagina’s van derden nooit verantwoordelijk worden gehouden. DCRF is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

De inhoud van de DCRF-website en van de DCRF-nieuwsbrief is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit de inhoud, ook niet het DCRF-logo, mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt in welke vorm en/of op welke wijze dan ook. Toestemming kan worden gevraagd aan het DCRF-secretariaat. Het is wel toegestaan om de informatie op de DCRF-website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits daarbij wordt verwezen naar de DCRF als bron.

Degene die van de website van de DCRF een document downloadt of anderszins informatie haalt en aan derden ter beschikking stelt, is verplicht iedere (latere) gebruiker van het document en/of de informatie op de hoogte te stellen van de inhoud van de onderhavige disclaimer.