Documenten ontwikkeld door DORP

Essentieel bij een optimale start van een studie is dat het studieteam regelmatig bij elkaar komt om belangrijke zaken met elkaar af te stemmen en overeenstemming te bereiken over belangrijke documenten ten behoeve van de dataverzameling en analyse. DORP (Dutch Oncology Research Platform) heeft documenten ontwikkeld om tijdens de voorbereiding van de studie door en met het studieteam het door onderzoekers geïnitieerde klinisch oncologisch onderzoek optimaal te ondersteunen. Ze zijn daarnaast grotendeels van toepassing op onderzoeker-geïnitieerd klinisch onderzoek in het algemeen. De documenten zijn onderhouden en geactualiseerd tot de datum genoemd in het document en zullen niet meer onderhouden worden. Het project DORP is gefinancierd door KWF Kankerbestrijding.

Clinical Trial Roadmap

  • Clinical Trial Roadmap voor sponsor/verrichter: De activiteiten in de opstart en uitrol van een klinische studie worden voor de initiërende onderzoeker (sponsor) samengevat in een infographic om de belangrijkste acties te illustreren.
  • Clinical Trial Roadmap voor deelnemend centrum: De activiteiten in de opstart en uitrol van een klinische studie worden voor de deelnemende lokale onderzoeker samengevat in een infographic om de belangrijkste acties te illustreren.
  • Handleiding vormgeven patiëntenparticipatie: Deze handleiding is te vinden bij Participatiekompas.

Studie voorbereiding

  • Aandachtspunten en agenda studieteam kick-off: In dit document komen de belangrijkste onderdelen die besproken dienen te worden tijdens de studieteam kick-off aan bod.
  • Data preparation start-up guide: Dit document focust op het opstellen van relevante documenten ten behoeve van de juiste dataverzameling en analyse. Aan bod komen het eCRF, het Statistisch Analyse Plan, het Data Management Plan en de DSMB-charter.
  • Aandachtspunten studie opstarten buitenland: In dit document komt aan bod waar je aan moet denken bij het opstarten van een studie in het buitenland.
  • Voorbeeld e-mail VGO sponsor-verrichter: Met uitleg om met de VGO mee te sturen, waardoor het proces voor zowel deelnemende centra als voor de sponsor-verrichter soepeler zal verlopen. De voorbeeld e-mail kan naar eigen inzicht worden aangepast.

Patiënteninclusie

Toolkit Monitoring

CTR

BROCHURE CTR
.

Brochure CTR – Je kunt de brochure hier downloaden

Er is ook een Engelse versie van de brochure beschikbaar. Je kunt deze hier downloaden

De verklaring geschiktheid onderzoeksinstelling (VGO)

De Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO) – Download hier de VGO

Download hier de VGO in het Engels

Checklist lokale uitvoerbaarheid – Download de checklist hier

Download hier de checklist in het Engels

Werkgroepen

DKWO
.

Positiedocument ‘Remote Source Data Verificatie (rSDV)’ –  Download hier

Om de verschillende sites en andere betrokkenen bij klinische studies te ondersteunen in de overschakeling van een papieren versie naar een elektronische versie of het beoordelen van het huidige elektronisch systeem heeft de DKWO-werkgroep de minimale eisen waaraan een elektronische investigator site file aan moet voldoen opgenomen in een aanbevelingsdocument.

PIF
.

Scholing
.

Toetsmatrices voor de Clinical Research Associate (basis en senior), Junior- en senior onderzoeker,  Lokaal datamanager en Centraal Datamanager.

Werving Proefpersonen


DCRF-toolkit om deelnemerswerving in onderzoek te verbeteren –
Download hier de toolkit

Adviesrapport Patiëntvriendelijke toegang tot informatie over medisch-wetenschappelijk onderzoek

Hulpmiddelen voor onderzoekers

DCRF academie
https://dcrfacademie.nl/

Relevante links:

EMA

Onderzoek met Mensen

TransCelerate

Masterplan DCRF en Toelichting op rapporten MasterPlan (het is aanbevolen dit document eerst te lezen)