De verklaring geschiktheid onderzoeksinstelling (VGO)

De Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO) – Download hier de VGO

Checklist lokale uitvoerbaarheid – Download de checklist hier

DKWO

Positiedocument ‘Remote Source Data Verificatie (rSDV)’ – Download hier

Om de verschillende sites en andere betrokkenen bij klinische studies te ondersteunen in de overschakeling van een papieren versie naar een elektronische versie of het beoordelen van het huidige elektronisch systeem heeft de DKWO-werkgroep de minimale eisen waaraan een elektronische investigator site file aan moet voldoen opgenomen in een aanbevelingsdocument.

Scholing & Kennis delen

Toetsmatrices voor de Clinical Research Associate (basis en senior), Junior- en senior onderzoeker,  Lokaal datamanager en Centraal Datamanager.

Toelichting op rapporten MasterPlan (het is aanbevolen dit document eerst te lezen)