Van dialoog naar gezamenlijke actie!

Een korte impressie van de Nationale Dialoog Klinisch Onderzoek

Op 4 december 2023 is, in het prachtige statige gebouw van de CCMO, het DCRF-symposium gehouden. De titel: Nationale Dialoog Klinisch Onderzoek. De stand van klinisch onderzoek in Nederland en de beoogde ontwikkelingen werden vanuit diverse invalshoeken besproken. Meer dan 150 deelnemers waren aanwezig bij deze inspirerende middag.

Nederland doet het goed
De algehele tendens is dat we het al behoorlijk goed doen als Nederland, in vergelijking met de wereld om ons heen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de benchmark-studie genaamd: ‘The Netherlands positioning within the European clinical trials ecosystem’ en uit de CTR–survey. We behoren tot de koplopers in klinisch onderzoek, maar het kan nog beter en efficiënter.

Ruimte voor verbetering
Zo kunnen we beter samenwerken en buiten onze eigen organisaties treden om van elkaar te leren waar de ander tegenaan loopt. Inzicht in de ander helpt om tot oplossingen te komen. Een illustratief voorbeeld uit de CTR-survey is dat zowel verrichters als uitvoerders van klinisch onderzoek aangeven dat de andere partij regelmatig de ‘nationale template klinisch onderzoek overeenkomst’ aanpast, terwijl ze dat zelf niet doen.

Waar gaan we naartoe?
De verschillende sprekers gaven aan dat het intensiveren van het contact tussen alle betrokken partijen bij klinisch onderzoek kansen biedt. Dit loopt van toetsende instanties, tot opdrachtgever, tot CRO, tot researchverpleegkundige tot onderzoeker en niet te vergeten onderzoeksdeelnemer. Iets waar alle partijen het over eens waren is dat het nauwer betrekken van patiëntvertegenwoordigers bij klinisch onderzoek om aandacht vraagt.

Betere patiëntenzorg
Genoeg kansen om het klinisch onderzoek verder te verbeteren, en genoeg aanleiding om de goede zaken die we al hebben te koesteren. En zoals we van Saskia de Wildt leerden, draagt klinisch onderzoek bij aan een betere patiëntenzorg in de instellingen waar het onderzoek plaatsvindt. Dus laten we dan aannemen dat nog beter klinisch onderzoek een nog veel betere patiëntenzorg betekent.

Wordt vervolgd
De Nationale Dialoog Klinisch Onderzoek van 4 december 2023 vormde de opmaat naar het Nationale Actie Plan Klinisch Onderzoek dat in april van 2024 wordt gelanceerd.

Was u niet in de gelegenheid aanwezig te zijn? Geen nood! U en uw collega’s kunnen de opname van de dag en de presentaties via onderstaande button en links terugkijken.