Op 17 januari 2023 vond het DCRF webinar over de Clinical Trials Regulation (CTR) plaats. Tijdens het webinar zijn meer dan 800 deelnemers vanuit het Nederlandse onderzoeksveld bijgepraat over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de CTR. De nieuwe regelgeving en het belang daarvan is door de sprekers vanuit verschillende perspectieven belicht. Daarnaast zijn ervaringen uit de praktijk van de verrichter/ indiener en de deelnemend onderzoeker gedeeld, en de lessen die daaruit kunnen worden getrokken. De DCRF kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst en wil graag de sprekers bedanken voor hun waardevolle bijdrage.

Wil je meer weten over indiening via CTIS, de CTR en wat de nieuwe regelgeving voor jouw werk en organisatie betekent? En heb je het webinar gemist? Kijk dan het webinar en de presentaties terug via de onderstaande links.

DCRF Webinar CTR – 17 januari 2023 – YouTube

Presentatie Thera Max

Presentatie Arjan Ooms

Presentatie Jeroen Schaap

Presentatie Laura Pioppo (nog geen toestemming gegeven voor publicatie)

Presentatie Lisa Heckenmuller

Presentatie Astrid Schut

 

Vragen over indiening via CTIS of over de CTR in het algemeen? Ga eerst bij jouw eigen organisatie na welke informatie en ondersteuning al beschikbaar is. Daarnaast kan je terecht bij de CCMO via ctr@ccmo.nl. Op de DCRF website zijn handige hulpmiddelen te vinden zoals de checklist lokale uitvoerbaarheid en een overzicht van best practices.

Deze bijeenkomst is georganiseerd door de Dutch Clinical Research Foundation, de samenwerking van Central Committee on Research Involving Human Subjects (CCMO) NFU – Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra – STZ (Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen) Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen ACRON ZonMw en Platform onderzoekersnetwerken.