Dineke Amsing is manager strategische coalities bij de VIG (Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen vertegenwoordigt 44 innovatieve geneesmiddelenbedrijven die zich richten op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Dineke heeft als achtergrond Beleid & Management Gezondheidszorg (Erasmus Universiteit Rotterdam) en is meer dan 25 jaar werkzaam in de geneesmiddelen- en vaccinsector in diverse functies.

Sinds 4 jaar werkt ze bij de VIG waar klinisch onderzoek één van haar speerpunten is. Immers zonder klinisch onderzoek geen innovatief geneesmiddel. Laten we samen ervoor zorgen dat Nederland koploper van Europa wordt op het gebied van klinisch onderzoek.