Vanaf 1 april 2019: Model proefpersoneninformatie maatstaf bij beoordeling informatiebrief

Vanaf maandag 1 april 2019 (geen grap!) geldt het gebruik van het Model proefpersoneninformatie bij nieuw in te dienen onderzoeksdossiers als maatstaf bij de beoordeling door de toetsingscommissie van de ingediende informatiebrief. Dit betekent dat het model vanaf die datum geen vrijblijvend karakter meer heeft. De CCMO heeft dit besluit afgelopen januari aangekondigd. Het Model…

Lees verder!

Werkgroep EPD wordt Digitalisering Klinisch Wetenschappelijk Onderzoek (DKWO)

De werkgroep EPD zal voortaan verdergaan als de Werkgroep Digitalisering Klinisch Wetenschappelijk Onderzoek! De werkgroep heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan verschillende projecten die te maken hebben met het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Naast het EPD zijn er echter nog andere uitdagingen voor het opzetten en uitvoeren van klinisch wetenschappelijk onderzoek die de voortschrijdende…

Lees verder!

Patients as Partners Europe

Op 28 en 29 januari jl. vond in Londen het congres Patients as Partners Europe plaats. Namens de DCRF hebben Veronica van Nederveen, voorzitter van de werkgroep Werving Proefpersonen, en Eric Roos, lid van het dagelijks bestuur van de DCRF, het congres bezocht. Ze doen hier verslag van de bijeenkomst. Patiënten al betrokken bij ontwikkeling…

Lees verder!

GCP-WMO-commissie DCRF is begonnen

Op 21 maart jl. heeft de kick-off van de nieuw ingestelde GCP-WMO-commissie plaatsgevonden. De GCP-WMO-commissie is binnen de DCRF het orgaan dat verantwoordelijk is voor het examenreglement (ER), de eind- en toetstermen (ETT) en het beheer van het GCP-WMO-register. Deze commissie bestaat nu uit vijf onderzoeksprofessionals vanuit academische en topklinische ziekenhuizen, de voedingsindustrie en een…

Lees verder!

Vernieuwde brochure VWS over medisch-wetenschappelijk onderzoek

Onlangs heeft het ministerie van VWS de brochure met uitleg over medisch-wetenschappelijk onderzoek herzien. De titel van de brochure is: Medisch-wetenschappelijk onderzoek: algemene informatie voor de proefpersoon. In de brochure wordt kort en bondig uitgelegd wat medische-wetenschappelijk onderzoek is en wat het betekent om er als proefpersoon aan mee te doen. De tekst van de…

Lees verder!

Oproep voor casuïstiek over proefpersonenverzekering

Uit de derde evaluatie van de WMO blijkt dat het gebruik van de proefpersonenverzekering nog een aandachtspunt is. Hoewel de evaluatiecommissie de laatste wijziging van het verzekeringsbesluit als verbetering ziet, vraagt de commissie zich af of hiermee de belangen van de proefpersonen in de praktijk voldoende beschermd zijn. Er zijn echter (nog) geen concrete gevallen…

Lees verder!

Oproep: word lid van de DCRF GCP-WMO-commissie

Op 25 januari jl. heeft de consultatiebijeenkomst over de overdracht van het GCP-WMO-register van EMWO naar de DCRF, plaatsgevonden met de leden van de werkgroep Scholing en Kennisdelen (WG SKD). De bijeenkomst was georganiseerd door de projectgroep die de overgang van het register begeleidt. De aanwezigen hebben actief gesproken over de gevolgen van deze overdracht…

Lees verder!

Maak kennis met ….

Bij de DRFC zijn ongeveer 80 professionals actief die naast hun vaak veeleisende baan een bijdrage leveren aan de activiteiten van de DCRF. Wie zijn zij, waar werken ze en wat is hun rol bij de DCRF?

In onze rubriek ‘Maak kennis met …’ stellen we deze professionals graag aan u voor. De eerste die we u voorstellen is Ronella Grootens, lid van de werkgroep PIF. In samenwerking met de werkgroep heeft ze een template voor een kinder-PIF ontwikkeld.

Lees verder!