CCMO: voorbeeld-brieven proefpersoneninformatie beschikbaar

Om onderzoekers te helpen een korte en duidelijke informatiebrief te schrijven, heeft de CCMO twee voorbeeld-informatiebrieven beschikbaar gesteld. Deze voorbeelden zijn bedoeld om een idee te krijgen van het taalgebruik en de lengte van een informatiebrief. Beide voorbeelden zijn geschreven volgens het Model proefpersoneninformatie. Het optimaliseren van de leesbaarheid van de informatiebrief verdient blijvend de…

Lees verder!

2018: DCRF heeft belangrijke stappen gezet

Het bestuur van de DCRF kijkt terug op een jaar waarin de vrijwilligers in de verschillende werkgroepen veel werk hebben verzet. Samen hebben ze mijlpalen bereikt, waar de DCRF heel blij mee is: de werkgroep Clinical Trial Agreement heeft zowel aan het begin van het jaar als in december een geactualiseerde versie van het CTA…

Lees verder!

Template CTA: versie 2019 beschikbaar

Nog net voor het eind van 2018 is de derde herziene versie beschikbaar van de template voor het Clinical Trial Agreement (CTA). Deze versie is aangepast naar aanleiding van de input van gebruikers van voorgaande versies, en ook geactualiseerd op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is…

Lees verder!

GCP-WMO register in beheer bij de DCRF

Het Examenbureau Medisch-Wetenschappelijk Onderzoeker (EMWO) en de DCRF zijn overeengekomen dat het GCP-WMO-register in beheer komt bij de DCRF. In het register zijn alle personen geregistreerd die met goed gevolg het GCP-WMO examen hebben afgelegd. De Werkgroep Scholing en Kennis delen, waarin EMWO vertegenwoordigd is, heeft onderzocht of het mogelijk is om het beheer van…

Lees verder!

CCMO publiceert vragen en antwoorden over de gegevenssectie in de PIF

De CCMO heeft een notitie gepubliceerd waarin zij vragen beantwoordt over de aanpassingen van de gegevenssectie in de informatiebrief voor proefpersonen (proefpersoneninformatieformulier, PIF). Die aanpassingen waren noodzakelijk toen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 van toepassing werd. De vragen en antwoorden gaan onder andere over zaken als persoonsgegevens, inzage in de ongecodeerde…

Lees verder!

Interview met Veronica van Nederveen

Veronica van Nederveen, voorzitter van de DCRF-werkgroep Werving proefpersonen, heeft een interview gegeven voor het webbulletin van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Ze doet daarin een oproep om patiënten actiever te betrekken bij de ontwikkeling van medicijnen. De aanleiding voor het interview is het verschijnen van de Engelstalige versie van het rapport ‘Patiëntvriendelijke toegang tot informatie…

Lees verder!

DCRF congres 2018 goed ontvangen door bezoekers

De bezoekers van het DCRF jaarcongres hebben de bijeenkomst zeer gewaardeerd. Dit blijkt uit een schriftelijke evaluatie die door 30% van de bezoekers is ingevuld. Het gemiddelde rapportcijfer dat de respondenten het congres hebben gegeven, is 7,7. Ruim 63% van hen gaf zelfs een 8 of hoger. Bovendien beveelt 92% van de respondenten het congres…

Lees verder!