DCRF-voorzitter zet Nederland als onderzoeksland op de kaart tijdens handelsmissie in Boston

Begin juni vond de BIO International Convention plaats in Boston. Aan deze jaarlijkse conventie van de biotech sector was een handelsmissie gekoppeld, onder leiding van minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat en minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Er bestaat al langere tijd een bilaterale samenwerking tussen Nederland en deze regio, het zogenaamde ‘Program of Cooperation’. Onze…

Lees verder!

eConsent in klinisch onderzoek: hoe pak ik dit aan?!

De DCRF-werkgroep Digitalisering Klinisch Wetenschappelijk Onderzoek (DKWO) werkt aan een praktische aanvulling op de CCMO-handreiking over eConsent. Het doel is om onderzoekers en/of onderzoeksgroepen en instellingen te ondersteunen bij het beschikbaar maken van eConsent. Per 1 juli 2022 is het gebruik van eConsent binnen WMO plichtig onderzoek wettelijk toegestaan. De procedure van elektronische toestemmingsverlening moet…

Lees verder!

Wijziging studiegegevens in LTR mogelijk vanaf 15 mei 2023

Nieuwsbericht CCMO | 15-05-2023 | 16:35 Vanaf 15 mei 2023 is het mogelijk gegevens van studies die voorheen in het Nationaal Trial Register (NTR) geregistreerd stonden, te wijzigen. Deze gegevens zijn eind 2022 overgezet naar het Landelijk Trial Register (LTR). Wijzigingsformulier U kunt de studiegegevens wijzigen door het formulier ‘Wijziging NTR registratie’ in te vullen. De…

Lees verder!

Veldnorm Toetsing en Kwaliteitsborging voor WMO-plichtige zorgevaluaties: sneller en gemakkelijker!

Sinds 1 maart 2023 is de Veldnorm Toetsing en Kwaliteitsborging Zorgevaluaties van kracht. De Veldnorm is een set van afspraken die helpt om de opstart en uitvoering van WMO-plichtige zorgevaluaties te versnellen en vergemakkelijken. De Veldnorm geldt alleen voor zorgevaluaties. Dit zijn onderzoeksprojecten die bestaande zorg onderzoeken.

De Veldnorm blijft hierbij binnen de kaders van bestaande wet- en regelgeving. De Veldnorm wijkt dus niet af van de WMO, CTR, MDR en IVDR, maar maakt gebruik van ruimte in wet- en regelgeving die nu vaak onvoldoende benut wordt.

Lees verder!

Interview: tekort aan research professionals op de werkvloer

Annemarie Geel is van oorsprong eerste hulp verpleegkundige. In 2003 stapte zij over naar het Erasmus Medisch Centrum en volgde de opleiding tot researchverpleegkundige. Vanaf 2015 was zij manager en adviseur onderzoek van de afdeling Longziekten van het Erasmus MC, onder leiding van Prof. dr. Joachim Aerts. Op deze afdeling werken acht researchverpleegkundigen (en datamanagers,…

Lees verder!

CCMO ontwikkelt patiëntvriendelijke PIF

De CCMO vindt een toegankelijk proefpersoneninformatieformulier (PIF)  voor studiedeelnemers en onderzoekers van groot belang. Daarom heeft de CCMO het project ‘Toegankelijke PIF’ opgestart. Het Dutch Oncology Research Platform (DORP) gaat het project vormgeven. Het template voor de PIF, beschikbaar op de CCMO-website, is meerdere keren herzien en voorzien van een toelichting. De CCMO vindt het echter…

Lees verder!

Herziening Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO)

De Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) heeft de Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO) herzien. Het doel van deze herziening is om het document beter te laten aansluiten op de dagelijkse praktijk van deelnemende centra. Daarnaast zijn onduidelijkheden zoveel mogelijk weggenomen. De nieuwe VGO brengt geen aanvullende verplichtingen met zich mee. De VGO is ontwikkeld als tweeledig instrument in…

Lees verder!

Bijeenkomst DORP Continues to Connect 21 maart 2023

Op dinsdagmiddag 21 maart 2023 vindt de bijeenkomst DORP Continues to Connect plaats in het Beatrix Theater in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst blikken ze terug op de successen die ze de afgelopen vier jaar hebben behaald en geven ze een inkijk in de plannen richting een toekomstbestendig DORP. Met sprekers vanuit onderzoekersperspectief en de beleidsmatige…

Lees verder!

Startsein voor Europese benchmark klinische studies

Een groep van publieke en private organisaties slaat de handen ineen voor een benchmark van geneesmiddelenstudies in de klinische fases. Doel is inzicht te verkrijgen in het Nederlandse landschap van klinische studies en een vergelijking te maken met andere landen in Europa. De opdrachtgevers, Health~Holland, FAST, Invest-in-Holland, CCMO, DCRF, ACRON en de VIG* willen Nederland…

Lees verder!