Oproep: word lid van de DCRF GCP-WMO-commissie

Op 25 januari jl. heeft de consultatiebijeenkomst over de overdracht van het GCP-WMO-register van EMWO naar de DCRF, plaatsgevonden met de leden van de werkgroep Scholing en Kennisdelen (WG SKD). De bijeenkomst was georganiseerd door de projectgroep die de overgang van het register begeleidt. De aanwezigen hebben actief gesproken over de gevolgen van deze overdracht…

Lees verder!

Maak kennis met ….

Bij de DRFC zijn ongeveer 80 professionals actief die naast hun vaak veeleisende baan een bijdrage leveren aan de activiteiten van de DCRF. Wie zijn zij, waar werken ze en wat is hun rol bij de DCRF?

In onze rubriek ‘Maak kennis met …’ stellen we deze professionals graag aan u voor. De eerste die we u voorstellen is Ronella Grootens, lid van de werkgroep PIF. In samenwerking met de werkgroep heeft ze een template voor een kinder-PIF ontwikkeld.

Lees verder!

Martine Swarttouw nieuw bestuurslid DCRF

Het dagelijks bestuur van de DCRF is uitgebreid met Martine Swarttouw-Dunning (1978). Martine is werkzaam als coördinator van het wetenschapsbureau in het Ikazia ziekenhuis te Rotterdam. Het aantal activiteiten van de DCRF is de afgelopen jaren flink gegroeid waardoor versterking van het dagelijks bestuur nodig was. Martine studeerde Beleid- en Management in de Gezondheidszorg aan…

Lees verder!

CCMO: voorbeeld-brieven proefpersoneninformatie beschikbaar

Om onderzoekers te helpen een korte en duidelijke informatiebrief te schrijven, heeft de CCMO twee voorbeeld-informatiebrieven beschikbaar gesteld. Deze voorbeelden zijn bedoeld om een idee te krijgen van het taalgebruik en de lengte van een informatiebrief. Beide voorbeelden zijn geschreven volgens het Model proefpersoneninformatie. Het optimaliseren van de leesbaarheid van de informatiebrief verdient blijvend de…

Lees verder!

2018: DCRF heeft belangrijke stappen gezet

Het bestuur van de DCRF kijkt terug op een jaar waarin de vrijwilligers in de verschillende werkgroepen veel werk hebben verzet. Samen hebben ze mijlpalen bereikt, waar de DCRF heel blij mee is: de werkgroep Clinical Trial Agreement heeft zowel aan het begin van het jaar als in december een geactualiseerde versie van het CTA…

Lees verder!

Template CTA: versie 2019 beschikbaar

Nog net voor het eind van 2018 is de derde herziene versie beschikbaar van de template voor het Clinical Trial Agreement (CTA). Deze versie is aangepast naar aanleiding van de input van gebruikers van voorgaande versies, en ook geactualiseerd op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is…

Lees verder!

GCP-WMO register in beheer bij de DCRF

Het Examenbureau Medisch-Wetenschappelijk Onderzoeker (EMWO) en de DCRF zijn overeengekomen dat het GCP-WMO-register in beheer komt bij de DCRF. In het register zijn alle personen geregistreerd die met goed gevolg het GCP-WMO examen hebben afgelegd. De Werkgroep Scholing en Kennis delen, waarin EMWO vertegenwoordigd is, heeft onderzocht of het mogelijk is om het beheer van…

Lees verder!