Jaarcongres DCRF 2016 groot succes

Resultaat gericht samenwerken bij klinisch onderzoek. Daar draaide het om tijdens ons jaarcongres dat op woensdag 5 oktober 2016 plaatsvond in de Reehorst in Ede. Het is blijkbaar een onderwerp dat leeft, de bijeenkomst was een groot succes.
Met bijdragen van diverse sprekers is het onderwerp belicht vanuit de perspectieven van onderzoekers, onderzoeksinstellingen en patiënten. Ruim 250 aanwezigen hebben niet alleen geluisterd maar ook meegepraat tijdens de plenaire ochtendsessie en de drie interactieve workshops die voor de middag op het programma stonden.

In de pauze en na afloop ging de discussie gewoon door. De DCRF kijkt terug op een geslaagde dag.
Voor wie er niet bij kon zijn of voor wie de presentaties nog eens wil nalezen, staat hieronder het programma met een link naar de slides van de sprekers. Tevens is het programmaboekje hier te downloaden.

Titel congres: Klinisch onderzoek in Nederland: Noodzaak tot resultaatgericht samenwerken!

Ochtendprogramma

Opening en welkom
Paul Smits, voorzitter DCRF, vicevoorzitter en decaan Radboudumc

Van farmapanter tot researchspin
Hans Stam, secretaris en penningmeester DCRF

Toezicht op onderzoeker geïnitieerd klinisch onderzoek: bevindingen vanuit de praktijk
Elysée Hille, Senior inspecteur klinisch onderzoek, IGZ

Model proefpersoneninformatie
Harrie Storms, Senior beleidsmedewerker, VWS directie Ethiek
Joanna Udo de Haes, Wetenschappelijk stafmedewerker, CCMO

Wat brengt de ECTR de patiënt en onderzoeker?
Veronica van Nederveen, patient advocate Patientenstem.nu & Thera Max, Team Manager Clinical Study Unit, Sanofi

Patiëntperspectief bij klinisch onderzoek. Hoe? Zo!
Chris Struiksma, Psycholoog en bestuurslid Parkinson Vereniging