Door middel van het aanvullen en versterken van bestaande activiteiten creëert DCRF een toegevoegde waarde voor een aantrekkelijk onderzoeksklimaat in Nederland. De stichting zet zich in voor een verbeterde informatievoorziening, standaardisering van processen, professionalisering van het vakgebied en een sectoroverschrijdende aanpak van aandachtspunten. De onderstaande thema’s hebben de volgende resultaten:

  1. Positionering van Nederland beter inzicht verkrijgen in de positie van Nederland. Dit heeft in samenwerking met LifeScience and Health geresulteerd in een set van publicaties.
  2. Standaardisering van processen inzake veiligheid en snelheid van clinical trials bevorderen van een efficiënte en veilige goedkeuring voor uitvoering van clinical trials. Dit heeft geresulteerd in een advies over de procesvoering en uitvoering van lokale uitvoerbaarheidsverklaring in ziekenhuizen.
  3. Professionalisering van klinisch onderzoek ter behoud en bevordering van de hoge kwaliteit bevorderen van specialiseren en certificeren van opleidingen van klinische onderzoekers.
  4. Bevorderen van de patiëntenparticipatie in klinisch geneesmiddelenonderzoek beter inzicht verkrijgen in manieren om  betrokkenheid van patiënten te bevorderen en meer patiënten te werven voor klinisch onderzoek.
  5. Aanpakken sectoroverschrijdende aandachtspunten door delen van interdisciplinaire kennis en ervaring organiseren jaarcongres faciliteren specifieke expertmeetings voor maximale benutting van aanwezige kennis en kunde communiceren via up-to-date website.