Meer dan 160 mensen namen deel aan het webinar dat RSNN in samenwerking met de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) en andere stakeholders organiseerde op 8 februari 2024. In dit  webinar werden de resultaten en implicaties besproken van de in oktober gehouden RSNN Expert Meeting over het “Klinisch Onderzoeksklimaat in Nederland”.

Tijdens het webinar gaven drie inspirerende sprekers presentaties over belangrijke bepalende factoren uit de eerder gepubliceerde EU benchmark. De volledige opname van het webinar is hier terug te kijken.:

Walter de Kok (IQVIA) – Ease of conducting trials: 200 dagen vs 50 dagen study start-up
Walter de Kok belichtte als eerste spreker de vraag hoe Nederland scoort op het gebied van tijdslijnen voor klinisch onderzoek en waar kansen liggen om dit te verbeteren. Het Franse model, waarbij een standaard contract en centrale budgetonderhandelingen tot een enorme versnelling van opstarttijden hebben geleid,  biedt aanknopingspunten hiervoor.


Louise Veltrop-Duits (CCMO) –
Patient participation: patiënt als partner in klinisch onderzoek

De tweede spreker, Louise Veltrop-Duits, ging in op de vraag hoe we patiënten in meer fases en actiever kunnen betrekken als partner in klinisch onderzoek en welke voordelen dit met zich meebrengt. Daarna volgde uitleg over wat de doelen en gerealiseerde resultaten zijn binnen het CCMO Programma Patiëntenparticipatie.


Arnon Kater (Amsterdam UMC) – Academic Excellence: kanaliseren topinstituten voor effectieve samenwerking

De laatste spreker, Arnon Kater, gaf een presentatie over de opzet en rol van stichting HOVON (Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland) voor patiënten met een hematologische ziekte. De missie van HOVON is om de meest optimale behandeling en zorg na te streven door gezamenlijk onderzoek te doen. Ook ging hij in op het belang van bredere samenwerking met nationale en internationale onderzoeksnetwerken om klinisch onderzoek te verbeteren.


Gezamenlijke discussie
De aansluitende discussie werd geleid door Sophie Huiskes-Berends (Lygature/RSNN). Er werd door de sprekers ingegaan op vragen en opmerkingen van deelnemers die tijdens het webinar waren verzameld.


Bart Scheerder (voorzitter DCRF) – Samen naar een nóg beter onderzoeksklimaat
Het webinar werd afgesloten door Bart Scheerder (DCRF) die de route naar het Nationaal Actie Plan Klinisch Onderzoek presenteerde. Dit plan, dat rond april 2024 wordt gelanceerd, geeft richting aan de ambitie om van Nederland het Europees gidsland in klinisch onderzoek te maken.


Meer informatie

We kijken terug op een geslaagd webinar met veel interactie en verhelderende inzichten. De volledige opname van het webinar, met daarin de presentatieslides van de sprekers, is hier beschikbaar. Heb je vragen naar aanleiding van dit webinar? Of wil je meedenken over hoe we van Nederland het Europees gidsland in klinisch onderzoek kunnen maken? We horen graag van  jou. Neem contact op met info@rsnn.nl