De DCRF volgt een nieuwe koers – een interview met DCRF-bestuurslid Bart Scheerder

Het afgelopen jaar is er achter de schermen hard gewerkt aan de nieuwe koers van de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF). Aanleiding was een gedeelde conclusie van de aangesloten veldpartijen dat de toegevoegde waarde van de DCRF ligt in de rol als verbindende netwerkorganisatie. Deze koers vergt een nieuwe governancestructuur waarbij de veldpartijen nauwer betrokken…

CCMO werkt aan verbeterde digitale toegankelijkheid

Om de digitale toegankelijkheid van haar website te verbeteren heeft de CCMO een nieuw logo ontwikkeld met contrasterende kleuren. De CCMO vindt het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot haar informatie. Daarom besteedt ze veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid. Onderdeel hiervan is het ontwikkelen van contrasterende kleuren op de website en in het logo,…

Vernieuwde examens GCP-WMO

In maart zijn de vernieuwde GCP-WMO-examens in gebruik genomen. Een jaar daarvoor is het team van het Examenbureau Medisch Wetenschappelijk Onderzoeker (EMWO) begonnen met het schrijven van een plan van aanpak om de bestaande toetsmatrijs en examenvragen te herzien. Samen met de GCP-WMO-commissie zijn de eind- en toetstermen herschreven en itemconstructeurs hebben de bestaande items…

Gevolgen voor toezicht en handhaving door recente wijzigingen WMO

In 2021 en 2022 veranderde de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO). In de WMO is nu naar drie Europese verordeningen verwezen: Medical Device Regulation (MDR), Clinical Trial Regulation (CTR) en In-Vitro Diagnostics Regulation (IVDR). Belangrijke wijzigingen zijn de toevoeging van bestuursrechtelijke handhaving en dat er bij geneesmiddelenonderzoek voor bepaalde processen geen fabrikantenvergunning meer nodig…

DCRF survey CTR

Op 31 januari 2022 is de Europese Clinical Trial Regulation in werking getreden. Het doel van deze wetgeving is Europese harmonisatie van indieningsprocedures, waarmee de EU aantrekkelijker zal worden voor het doen van geneesmiddelenonderzoek. Voor alle lidstaten betekent de implementatie van deze verordening dat nationale procedures moeten worden omgevormd om aan te sluiten in de…

Template onderzoeksprotocol voor CTR-studies beschikbaar op CCMO-website

Nieuwsbericht | 21-07-2022 | 10:30 Vanaf 21 juli 2022 is de template onderzoeksprotocol voor studies vallend onder de CTR beschikbaar op de CCMO-website. Deze Engelstalige template is door de CCMO ontwikkeld voor niet-commerciële opdrachtgevers en kan gebruikt worden voor alle geneesmiddelenstudies die onder de CTR vallen. Het gebruik van de template is niet verplicht bij de indiening van…

Nieuw model Proefpersoneninformatie (PIF) voor volwassenen beschikbaar op de CCMO-website

Bron CCMO = Nieuwsbericht | 15-07-2022 | 12:45 Er is een nieuw model proefpersoneninformatie voor proefpersonen van 16 jaar en ouder (volwassenen)  beschikbaar op de CCMO-website. Met dit model kunnen onderzoekers de informatiebrief voor volwassen proefpersonen opstellen. Naast verbeteringen van enkele onduidelijkheden, zijn er aanpassingen gedaan die nodig waren door veranderde en aangepaste wet- en regelgeving zoals…