Nationaal Actieplan Klinisch Onderzoek

Waarom een actieplan?

De DCRF werkt samen met diverse stakeholders uit het klinisch onderzoeksveld, waaronder het Centre for Future Affordable Sustainable Therapy Development (FAST), aan de ontwikkeling van het Nationaal Actieplan Klinisch Onderzoek. Het primaire doel van dit plan is het stellen van concrete doelen en identificeren van acties ter verbetering en optimalisatie van WMO-plichtig onderzoek in Nederland.

Kwalitatief goed klinisch onderzoek is van groot belang voor snelle toegang tot behandFrontend editorelingen en diagnostiek en het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg voor de patiënt. Daarnaast stelt een goed functionerende onderzoeksinfrastructuur die aansluit op Europese afspraken Nederland in staat om in geval van een pandemie snel en adequaat te handelen.