Eind 2024: een nieuw Onderzoeksportaal

Het huidige registratiesysteem voor medisch-wetenschappelijk onderzoek in Nederland, ToetsingOnline, bestaat al sinds 2006 en is aan vervanging toe. De CCMO is bezig om een nieuw systeem, het Portaal voor Medisch-wetenschappelijk Onderzoek in Nederland (kort: Onderzoeksportaal) te ontwikkelen. Waar dient het precies voor? Het Onderzoeksportaal zal gebruikt worden voor de indiening van al het medisch-wetenschappelijk onderzoek…

Transitiestudies: de tijd dringt

Op de CCMO-webpagina over transitiestudies vindt u meer informatie over hoe geneesmiddelenonderzoek overgezet moet worden naar de CTR en wat van belang is na het overzetten. Lees ook over de versnelde administratieve procedure die is voorzien tot 16 oktober 2024. Bij indiening na deze datum kan er geen versnelde transitie worden gegarandeerd.

Overzicht van Medisch-wetenschappelijk onderzoek in Nederland (OMON)

Sinds eind 2022 is de website onderzoekmetmensen.nl beschikbaar. Op deze website staat een Overzicht van Medisch-wetenschappelijk Onderzoek in Nederland (afkorting: OMON). De CCMO is eigenaar van de website, de inhoud wordt gevuld met data uit verschillende systemen. Voor wie is OMON interessant? Voor onderzoekers en andere professionals: Inzicht in welke onderzoeken al zijn uitgevoerd, en…

Nationaal Actieplan Klinisch Onderzoek

Waarom een actieplan?

De DCRF werkt samen met diverse stakeholders uit het klinisch onderzoeksveld, waaronder het Centre for Future Affordable Sustainable Therapy Development (FAST), aan de ontwikkeling van het Nationaal Actieplan Klinisch Onderzoek. Het primaire doel van dit plan is het stellen van concrete doelen en identificeren van acties ter verbetering en optimalisatie van WMO-plichtig onderzoek in Nederland.

Kwalitatief goed klinisch onderzoek is van groot belang voor snelle toegang tot behandFrontend editorelingen en diagnostiek en het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg voor de patiënt. Daarnaast stelt een goed functionerende onderzoeksinfrastructuur die aansluit op Europese afspraken Nederland in staat om in geval van een pandemie snel en adequaat te handelen.

Partners voor Zorg | Gepersonaliseerde medicijnen vereisen nieuw onderzoek

Klinisch medicijnonderzoek is sterk veranderd door de jaren heen. Studies met grote groepen patiënten waren vroeger gebruikelijk – en zijn nog steeds onderdeel van de protocollen. Maar juist voor het moderne gepersonaliseerde medicijn, is deze onderzoeksmethode minder geschikt. Rick Hendrick (Novartis) en Bart Scheerder (UMC Groningen) vertellen over hun ervaringen met klinisch onderzoek. Beluister hier…

Communicatie is key bij opstart klinische studie

In Nederland worden jaarlijks duizenden klinische studies uitgevoerd. Een groot deel daarvan is geïnitieerd door een farmaceutisch bedrijf. De opstart van deze studies is een complex en tijdrovend proces. Een goede samenwerking tussen het bedrijf en het deelnemende ziekenhuis is van groot belang om zo snel mogelijk nieuwe behandelingen voor patiënten beschikbaar te maken. Welke…