DCRF nieuwsbrief: Werk aan de winkel: nationaal actieplan voor beter en sneller klinisch onderzoek

Terwijl de vakantie vaak een tijd is om even gas terug te nemen, roept deze nieuwsbrief juist op tot actie. Een belangrijk thema is het Nationaal Actieplan Klinisch Onderzoek. Bart Scheerder en Saskia N. de Wildt benadrukken in het artikel ‘Werk aan de winkel’ dat georganiseerde samenwerking tussen alle betrokken partijen, zoals onderzoekers, ziekenhuisbestuurders en patiëntenorganisaties, cruciaal is.

Om patiënten een grotere rol in klinisch onderzoek te geven, zijn toegankelijke informatie en heldere communicatie essentieel. De artikelen ‘Overzicht van Medisch-wetenschappelijk onderzoek in Nederland (OMON)’ en de uitbreiding van de Central Committee on Research Involving Human Subjects (CCMO)-website bieden hierbij ondersteuning.

Daarnaast roepen we op om geneesmiddelenstudies, die onder de WMO zijn goedgekeurd, over te zetten naar CTIS vóór 16 oktober 2024 voor een versnelde procedure. Onze nieuwsbrief biedt alle benodigde informatie en links naar de relevante procedures.

Het DCRF-bestuur wenst iedereen een fijne en ontspannen zomer toe. Gebruik deze tijd om te overdenken hoe je met jouw organisatie kunt bijdragen aan het Nationaal Actieplan Klinisch Onderzoek. Na de zomer zetten we samen de schouders eronder!