Op uiterlijk 30 januari 2025 moeten alle nog lopende geneesmiddelenstudies die onder de WMO zijn goedgekeurd overgezet zijn naar CTIS: zogeheten ‘transitiestudies’. De CCMO houdt het aantal indieningen constant bij: zo weten we dat veel studies nog niet zijn overgezet.

De EMA heeft een grove inschatting gemaakt van het aantal te verwachten transitiestudies per lidstaat. Voor Nederland ligt dit rond de 1.390 studies. Sinds het begin van de overgangsperiode tot en met de maand mei in 2024, zijn slechts 461 studies overgezet naar CTIS.

Hieronder staan de cijfers van de eerste vijf maanden van 2024: er is een toename te zien per maand, maar nog lang niet zoveel als verwacht. Ook opvallend is het lage aandeel RMS Nationaal, oftewel nationale studies. Vergeleken met het aantal studies dat gemiddeld wordt ingediend, zou het aantal nationale transitiestudies naar verhouding een stuk hoger moeten liggen. Daar lijkt dus de grootste achterstand te bestaan.

 

Oproep: wacht niet met het overzetten van onderzoek naar de CTR!

Op de CCMO-webpagina over transitiestudies vindt u meer informatie over hoe geneesmiddelenonderzoek overgezet moet worden naar de CTR en wat van belang is na het overzetten. Lees ook over de versnelde administratieve procedure die is voorzien tot 16 oktober 2024. Bij indiening na deze datum kan er geen versnelde transitie worden gegarandeerd.

Hulp nodig? Voor onderzoek waarbij het Universitair Medisch Centrum (UMC) de opdrachtgever is, kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor geneesmiddelenonderzoek in het UMC. U vindt contactgegevens op de CCMO-webpagina ‘Vragen en antwoorden CTR – Nederland’.