Partners voor Zorg | Gepersonaliseerde medicijnen vereisen nieuw onderzoek

Klinisch medicijnonderzoek is sterk veranderd door de jaren heen. Studies met grote groepen patiënten waren vroeger gebruikelijk – en zijn nog steeds onderdeel van de protocollen. Maar juist voor het moderne gepersonaliseerde medicijn, is deze onderzoeksmethode minder geschikt. Rick Hendrick (Novartis) en Bart Scheerder (UMC Groningen) vertellen over hun ervaringen met klinisch onderzoek. Beluister hier…

Communicatie is key bij opstart klinische studie

In Nederland worden jaarlijks duizenden klinische studies uitgevoerd. Een groot deel daarvan is geïnitieerd door een farmaceutisch bedrijf. De opstart van deze studies is een complex en tijdrovend proces. Een goede samenwerking tussen het bedrijf en het deelnemende ziekenhuis is van groot belang om zo snel mogelijk nieuwe behandelingen voor patiënten beschikbaar te maken. Welke…

Samenwerken aan concrete oplossingen – Snellere medicijnontwikkeling

Interview Benien Vingerhoed, directeur bij FAST Bron: Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen – 2 januari 2024 Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen | Samenwerken aan concrete… ‘We leven in een wereld met kansrijke innovaties en ongekende ontwikkelingen. De nieuwe generatie therapieën zijn mogelijk life changing. En er is een arsenaal aan generieke middelen met onbenut potentieel die mogelijk gebruikt kunnen…

VWS publiceert niet-WMO toetsingskader

Bron:ELSI Service Desk, 12 februari 2024   Een stap op weg naar nationale eenduidige en uniforme toetsing.  Voor WMO-plichtig onderzoek (dus onderzoek met proefpersonen die aan handelingen worden onderworpen) geldt dat deze verplicht getoetst moeten zijn door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie (METc). Maar voor het grootste deel van het medisch onderzoek dat niet onder de…

V&VN – workshop “Patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden & patiëntenparticipatie in onderzoek” – 28 februari 2024

Op 28 februari 2024 organiseert V&VN Research Professionals van 13.00 uur tot 15.00 uur een online workshop “Patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden & patiëntenparticipatie in onderzoek”. We nodigen je hier graag voor uit! Tijdens deze workshop gaan we in op wat zijn gezondheidsvaardigheden, hoe herken je patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en laaggeletterden, hoe betrek je deze…

Het volledige rapport van de RSNN Expert Meeting “Klinisch Onderzoeksklimaat in Nederland” is nu beschikbaar.

Samen met Regulatory Science CBG-MEB Central Committee on Research Involving Human Subjects (CCMO), Dutch Clinical Research Foundation en Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, organiseerden Regulatory Science Network Netherlands (RSNN) op 25 oktober 2023 een Expert Meeting om de resultaten van de EU-benchmark te bespreken. Een groep van 20 experts leverde input over de onderwerpen “Academische excellentie”, “Gemak van het uitvoeren van studies” en…

ACT EU Clinical Trials Analytics Workshop

Het European Medicines Agency organiseerde onlangs een tweedaagse workshop gericht op de toekomst van klinische trials in de EU onder het ACT-EU-initiatief. De bijeenkomst werd geleid door Peter Arlett en Lars Bo Nielsen en geopend door de executive director Emer Cooke. Inhoudelijk concentreerde het zich op de toekomst van data analystics in het regulatoire proces…

Is jouw ziekenhuis al juist geregistreerd in CTIS?

Met de komst van de nieuwe wet voor geneesmiddelenonderzoek, de Clinical Trials Regulation (CTR), kregen we ook te maken met het Clinical Trials Information System (CTIS), de omgeving waar onderzoeken moeten worden aangemeld bij de EMA. Ziekenhuizen die deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek moeten zich hierin registreren. In het begin gingen daar best wat zaken mis.…