VWS publiceert niet-WMO toetsingskader

Bron:ELSI Service Desk, 12 februari 2024   Een stap op weg naar nationale eenduidige en uniforme toetsing.  Voor WMO-plichtig onderzoek (dus onderzoek met proefpersonen die aan handelingen worden onderworpen) geldt dat deze verplicht getoetst moeten zijn door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie (METc). Maar voor het grootste deel van het medisch onderzoek dat niet onder de…