Michel Freericks studeerde geneeskunde aan de Universiteit Utrecht alwaar ook de specialisatie tot cardioloog plaats vond na de interne vooropleiding in Arnhem, Diaconessenhuis.

Na korte tijd universitair gewerkt te hebben was hij vanaf 1987 werkzaam in het IKAZIA ziekenhuis te Rotterdam en de laatste jaren in de regiomaatschap Cardiologen Rijnmond Zuid. Hij ging met ingang van 1 januari 2018 met pensioen.

Hij heeft diverse bestuurlijke functies bekleed. Onder andere mede oprichter en later voorzitter van de Cardiologen Club Rijnmond, tweemaal stafvoorzitter, lid management team IKAZIA en later lid van strategieteam en voorzitter financiële commissie. Na de vorming van de regiomaatschap drie jaar lid van het dagelijks bestuur.

Momenteel bekleed hij parttime nog een aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies.

Hij is binnen de maatschap altijd intensief betrokken geweest bij geneesmiddelen onderzoek en landelijk 8 jaar als bestuurslid/vice-voorzitter van de vereniging  Werkgroep Cardiologische centra Nederland.