Professor Saskia de Wildt is hoogleraar Klinische Farmacologie en kinderintensivist aan de Radboud Universiteit, Nederland. Haar onderzoek,
grotendeels ondersteund door subsidies van ZonMw, EU en de Bill and Melinda Gates Foundation, richt zich op het individualiseren van
geneesmiddelentherapie bij kinderen en zwangere vrouwen. Ze is directeur van het Nederlandse en Internationale Pediatrische Formularium
consortium. De Wildt is directeur en oprichter van het Nederlandse pediatrische trialnetwerk Pedmed-NL alsmede co-lead van het
adviesnetwerk van Conect4children, een Europese trialinfrastructuur. Ze heeft meer dan 200 internationale peer-review publicaties en ontving meer
dan 9 miljoen euro onderzoeksgelden als hoofdonderzoeker.