De uitbraak van COVID-19 legt een zeer grote druk op onze maatschappij en vooral ook op onze gezondheidszorg. De zorg voor de COVID-19 patiënten en het beperken van besmettingen zijn op dit moment de eerste prioriteiten van ons allemaal. Als DCRF zijn we zeer begaan met iedereen die in leven en werk door deze situatie wordt getroffen.

De DCRF wil zich echter ook nu inzetten voor het inventariseren van knelpunten bij het opzetten, uitvoeren en publiceren van klinisch onderzoek. De huidige crisis ten gevolge van de uitbraak van het virus COVID-19, zorgt immers voor nieuwe en onvoorziene knelpunten bij het klinisch onderzoek in Nederland. Om de voortgang en de kwaliteit van klinisch onderzoek in de toekomst veilig te stellen, heeft de DCRF een COVID-19 kernteam opgericht. Het team bestaat uit DCRF-voorzitter Henk Kamsteeg, Bart Scheerder (ACRON), Michel Freericks (Platform voor Onderzoeksnetwerken), Carla Vos (Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen) en Annelies van Woudenberg (DCRF). Ze willen inventariseren welke knelpunten er optreden bij klinisch onderzoek als gevolg van de coronacrisis. Hieronder vallen ook de financiële gevolgen voor klinisch onderzoek professionals, onderzoeksafdelingen en – instellingen.

Het kernteam heeft in overleg met vertegenwoordigers van de aangesloten koepels een enquête voorbereid, met het doel inzicht te krijgen in deze knelpunten. Met de resultaten wil het team vervolgens kijken welke activiteiten nodig en mogelijk zijn om de knelpunten op te lossen en de aanpak daarvan te harmoniseren .

Het is de bedoeling de enquête te laten invullen door zoveel mogelijk klinisch onderzoek professionals die op dit moment bereid én in de gelegenheid daarvoor zijn. Ze ontvangen de vragenlijst via e-mail van de DCRF of via een van de DCRF-koepelorganisaties waarbij hun werkgever is aangesloten. Heeft u de enquête nog niet ontvangen, maar wilt u hem wel graag invullen, vraag hem via e-mail aan bij secretariaat@dcrfonline.nl.