Dit DCRF-symposium is bedoeld om met alle relevante partijen in gesprek te gaan over de toekomst van klinisch onderzoek in Nederland. Samen kunnen we bouwen aan een sterk klimaat voor klinische studies: dit draagt bij aan zowel de volksgezondheid als aan de economische groei van ons land.

Waarom dit symposium?

Nieuwe geneesmiddelen en de herbestemming van bestaande middelen spelen een essentiële rol in het beheersbaar houden van ziekten en het verlichten van de druk op de gezondheidszorg. Deze vooruitgang is onlosmakelijk verbonden met klinisch onderzoek.

Nederland is een vooraanstaande speler in Europa, dankzij onze academische expertise, de integratie van zorg en onderzoek in universitair medische centra en gespecialiseerde ziekenhuizen en ons netwerk van deskundige professionals. De naadloze samenwerking tussen artsen, onderzoekers, autoriteiten en patiënten stimuleert investeringen en bevordert gezondheid, onderzoek, economische groei en werkgelegenheid.

Met de nasleep van COVID-19 en nieuwe Europese regelgeving (CTR, MDR, IVDR) die sinds kort van kracht is, is onze voorsprong niet langer vanzelfsprekend. Daarom is het van het grootste belang dat we gezamenlijk focussen op het behouden van wat goed is, verbeteren en kansen benutten.

Het programma:

Een Keynote spreker trapt af over de noodzaak en het nut van klinisch onderzoek. Gevolgd door de volgende presentaties:

 • Resultaten van de recente EU Benchmark studie waarin Nederland wordt vergeleken met de ons omringende landen: wat doen we goed, waar kunnen we van leren?
 • Resultaten van de recente CTR-survey die de DCRF heeft uitgevoerd bij opdrachtgevers, uitvoerders en regulators.
 • Resultaten van de RSNN Expert Meeting waar experts vanuit verschillende partijen knelpunten en kansen vanuit verschillende perspectieven hebben belicht.

We eindigen in dialoog via een interactieve paneldiscussie rond deze drie kernthema’s:

 • Academische excellentie
 • Gemak van uitvoeren van klinisch onderzoek
 • Patiëntenparticipatie

Klik hier voor het programma.

Voor wie is dit symposium interessant?

 • Beleidsmakers
 • Bestuurders van organisaties betrokken bij klinisch onderzoek
 • Medewerkers van organisaties betrokken bij klinisch onderzoek
 • Patiënten
 • Onderzoekers


Praktische informatie

Datum : 4 december 2023

Tijd       : 14:00 – 17:00 uur, met aansluitend een borrel

Locatie : Kantoor CCMO, Bezuidenhoutseweg 30 | 2594 AV Den Haag

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk, maar geen zorgen, het symposium wordt opgenomen en is achteraf beschikbaar om terug te kijken via onze website en LinkedIn.