De DKWO-werkgroep wil alle 204 respondenten van de enquête van harte bedanken voor hun bijdrage. Er zijn uiteenlopende reacties binnen gekomen vanuit verschillende standpunten. Zowel mensen verbonden aan een ziekhuis (131), alsook CRA’s van verschillende bedrijven en overigen hebben de enquête ingevuld.

Uit de enquête is gebleken dat 75 % bekend is met remote source data verificatie, 31% heeft er zelfs al gebruik van gemaakt en 60 % geeft aan te willen werken met remote source data verificatie.

Van de respondenten die gebruik hebben gemaakt van remote source data verificatie beschrijft 50 % zijn ervaring als goed en 10%  als slecht, overigen zijn neutraal.

De doorgegeven voor- en nadelen worden nu binnen de werkgroep besproken en worden herwerkt in onze positie paper waarin de mogelijkheden en onmogelijkheden rondom remote source data verificatie worden weergegeven.

Voor meer informatie kan u terecht op onze DKWO werkgroep-pagina.