Vandaag, op de International Clinical Trials Day, is de campagne Klinisch onderzoek gelanceerd, waar wij als DCRF een bijdrage aan hebben mogen leveren. Zo hebben we bijvoorbeeld een artikel geschreven over de Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling. In deze campagne wordt aandacht besteed aan het belang van onderzoek, betrokkenheid van de patiënten en hoe Nederland zich kan positioneren als toonaangevend onderzoeksland.

Graag vragen we speciale aandacht voor het mooie interview met Veronica van Nederveen (voorzitter van de DCRF-werkgroep Werving proefpersonen, werkgroep PIF en de DCRF Patiëntengroep). In dit artikel zegt Veronica onder meer: “ Het onderzoek moet aansluiten bij de belevingswereld van patiënten. Anders is het belang van patiënten niet gediend. Dat is zonde van de inzet van iedereen… “.  De DCRF is er van overtuigd dat samenwerking essentieel is voor goed klinisch onderzoek. Patiënten zijn een centrale partij in deze samenwerking!