Vanaf heden is er een modelPIF beschikbaar voor proefpersonen van 12-16 jaar. De template is te downloaden via de website van de CCMO. Het bijpassende bespreekblad voor kinderen tot 12 jaar is ook klaar voor gebruik en eveneens te vinden op de site van de CCMO.

Onderzoekers krijgen bij het model handvatten en voorbeelden om voor kinderen begrijpelijke informatie te maken. Bij die informatie horen plaatjes die speciaal voor dit project zijn ontwikkeld door educatief illustrator Irene Cécile. Irene tekende ook ‘Anne en de Groeneneuzengriep’. Met de modelPIF en het bespreekblad, zijn onderzoekers én kinderen geholpen met duidelijke informatie over onderzoeksdeelname.

Het nieuwe onderzoeksinformatieformulier is mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMw aan Dr. Ronella Grootens, een van de leden van DCRF Werkgroep PIF. Ronella ontwikkelde het materiaal samen met de doelgroep. Tijdens het ontwikkelproces hebben veel kinderen en ouders meegedacht om te zorgen dat de informatie en plaatjes begrijpelijk en duidelijk zijn. Ook onderzoeksverpleegkundigen, onderzoekers, juristen en leden van medisch-ethische commissies zijn betrokken, om het materiaal goed aan te laten sluiten bij de praktijk.

Het proces is begeleid door een klankbordgroep met vertegenwoordigers van alle eindgebruikers. Ook de DCRF werkgroep PIF heeft zich over het materiaal gebogen. De nieuwe kinder-PIF is een belangrijke bijdrage aan de DCRF ambitie “Nederland koploper op het gebied van klinisch onderzoek”.

De modelPIF en de bespreekbladen zijn te downloaden via de website van de CCMO.