De DCRF CTA reviewgroep ontwikkelt en onderhoudt templates voor de contracten die nodig zijn voor het vastleggen van afspraken over het opzetten en uitvoeren van klinisch onderzoek, de zgn. Clinical Trial Agreements (CTA). De template voor het CTA voor industrie-geïnitieerd onderzoek met geneesmiddelen is daar het meest bekende voorbeeld van. Deze template wordt sinds 2013 gebruikt en ondergaat jaarlijks de nodige aanpassingen, of om de template nog beter te maken of omdat wettelijke wijzigingen dat noodzakelijk maken. Noodzakelijke of gewenste veranderingen aan de template kunnen op ieder moment worden doorgegeven aan de CTA reviewgroep. Alle verzoeken worden serieus meegewogen in de eerstvolgende versie.

Eind 2018: nieuwe versie CTA

De achterban van de betrokken partijen krijgt de kans om op iedere herziene versie te reageren. Deze inbreng verwerkt de reviewgroep in een nieuwe aangepaste versie. Ook dit jaar zijn er in het CTA weer wijzigingen aangebracht, die door de achterban beoordeeld zijn. Naar verwachting is de nieuwe versie eind 2018 beschikbaar.

Succes: CTA steeds vaker gebruikt

Het succes van de template is volledig afhankelijk van het gebruik ervan. Sinds het beschikbaar komen van het CTA is gebleken dat het gebruik van de template leidt tot versnelling van het opstartproces van de onderzoeken waarvoor het contact is opgesteld. Dit komt omdat contractbeoordelaars minder tijd kwijt zijn met het doornemen van het contract. Ze hoeven alleen nog maar de studiespecifieke onderdelen te beoordelen, omdat de andere onderdelen immers gestandaardiseerd zijn.

De reviewgroep vindt het mede daarom belangrijk dat alle bij klinisch onderzoek betrokken partijen en hun koepelorganisaties deze template gebruiken en geen andere aanpassingen doorvoeren dan specifiek voor het desbetreffende onderzoek noodzakelijk zijn. Dit voorkomt het nodeloos heen en weer gaan van een contract tussen de samenwerkende partijen.

De reviewgroep overweegt het instellen van een meldpunt waar veldpartijen onnodige afwijkingen van de template kunnen melden. Uk krijgt hier meer informatie over zodra er meer details bekend zijn.